Uddannelsen til færgenavigatør godt på vej

Instruktør Jørgen Ritz (tv) fra Marstal Navigationsskole og det første hold færgenavigatører - klædt på til at hoppe i havnen og bjærge sig op på en redningsflåde.

PLASK! Kursen mod at kunne sejle en øfærge går bl. a. gennem et hop i en vinterkold havn plus en kravletur op i en redningsflåde.

Ti studerende på Marstal Navigationsskoles første hold på den nye færgenavigatøruddannelse har i mere end en forstand taget et spring.

Det våde af slagsen skete efter vejledning fra instruktør Jørgen Ritz. Iført skriggrønne overlevelsesdragter hoppede de én for én i Marstal havn, flød rundt for til sidst at samles alle ti i den trange redningsflåde.

Humøret var højt denne dag. Skulle en redningssituation blive alvor på en øfærge, har de vordende færgefolk prøvet det i øveform.

Mod på ø-færge og øliv

Den nye uddannelse målretter sig mod folk, der måske ønsker at bo på en ø og som gerne vil til søs uden at skulle bruge et helt år på langfart for at sejle en kort øfærgeoverfart.

Interessen var stor, da navigationsskolen udbød den nye uddannelse.

Rektor Helle Bak Poulsen fortæller, at henvendelserne typisk kom fra mænd, der stod et sted i livet med en anden uddannelse og brændte for en fremtid med øliv og job på øfærger.

- Det kan også være kvinder, der ikke kan se sig selv på langfart, når de begynder at skulle stifte familie og alligevel godt kunne tænke sig at være en del af det blå Danmark, siger Helle Bak

Poulsen.

Rektor må dog konstatere, at der ingen kvinder er på det første hold.

- Helt vildt godt

Den nye uddannelses tovholder, instruktør Jørgen Ritz har i samarbejde med Helle Bak Poulsen lagt skemaet for holdet.

Undervisningen er baseret på bl. a. en række elementer fra uddannelsen kystskipper samt fra deres personlige erfaringer som besætning på forskellige færger.

Jørgen Ritz siger, at han var spændt på, hvad det var for mænd, der påmønstrede den nye uddannelse.

Efter de første uger gør en glad lærer nu status:

- De har gjort det helt vildt godt. De er fantastisk entusiatiske og videbegærlige.

Praktiksteder

Efter nu afsluttet fem ugers basis-forløb i Marstal tilsat et smut til brandskolen i Svendborg, spreder de vordende færgefolk sig som såkaldt overtallig besætning på mindre passagerfartøjer rundt om i landet.

Til august vender de ti færgefolk tilbage til tyve ugers afsluttende uddannelse i Marstal. Midt i december ville de kunne titulere sig færgenavigatører.

Rammerne for praktik-færgernes størrelse er et problem, vurderer rektor på Marstal Navigationsskole, Helle Bak Poulsen.

- Da vi annoncerede den nye uddannelse, fik vi omkring 40 henvendelser fra interesserede, og vi kunne have optaget flere end de ti, vi har på det første hold. Problemet var, at vi ikke kunne

skaffe praktikpladser på færgerne, siger Helle Bak Poulsen.

Navigationsskolens praktikkontor har hjulpet de studerende med at finde praktikpladser, og det har, i følge Helle Bak Poulsen, været en kamp.

- For at reducere problemet, vil vi arbejde for, at der åbnes for praktikpladser på færger lidt større end de nuværende 500 ton, siger Helle Bak Poulsen.

 


Forsøgsuddannelsen færgenavigatør i Marstal

  • Den nye uddannelse færgenavigatør er sat i gang efter idé fra Færgesekretariatet
  • i Ærøskøbing i samarbejde med
  • Marstal Navigationsskole.
  • Krav til optagelse på uddannelsen er bl. a. en alder på min. 25 år, mindst karakteren 2,0 i 
  • dansk og matematik ved 9. eller 10. klasses afgangsprøve, et sundhedsbevis for søfarende samt en aftale med en færgeoverfart om en praktikplads.