Tre kommunale færger får tilskud til grøn omstilling

Yderligere tre kommunalt drevne indenrigsfærger får i alt 49,5 millioner kroner til mere klimavenlig sejlads. 

Fem kommuner havde ansøgt Trafikstyrelsen om støtte til grøn omstilling af deres færge, fra den pulje på 50 millioner kroner der var til rådighed i år.

Ansøgningsfristen til puljen udløb den 15. august 2022. Trafikstyrelsen har nu gennemgået ansøgningerne, og på baggrund af deres indstilling er der givet støtte til tre kommunalt drevne indenrigsfærger for i alt 49,5 millioner kroner.

Støtten er et resultat af en aftale indgået mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om grøn transportpulje II i april 2021. Her blev der afsat 150 millioner kroner i 2021 og 50 millioner kroner i 2022 til en pulje til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger

Med tildelingen i 2022 bliver der omstillet færger for omkring 222 millioner kroner.

De nye støttemodtagere er:

 

Svendborg Kommune: Svendborg-Hjortø

Forventet CO2-reduktion (ton): 2.289

Ansøgt tilskud (mio. kr.): 6

Indstille tilskud (mio. kr.): 5,25

Aalborg Kommune: Hals-Egense

Forventet CO2-reduktion (ton): 10.860

Ansøgt tilskud (mio. kr.): 22,6

Indstille tilskud (mio. kr.): 19,8

Odder Kommune: Tunø-Hov

Forventet CO2-reduktion (ton): 14.529

Ansøgt tilskud (mio. kr.): 27,9

Indstille tilskud (mio. kr.): 24,45

Kilde: Trafikministeriet