Stor interesse for grønne færger

Som led i den grønne omstilling af færgetrafikken herhjemme har et flertal i Folketinget besluttet at forhøje og forenkle tilskuddet til grønne færger.

Godt 10 af Færgesekretariatets medlemskommuner har søgt til grønne færgeinvesteringer for over 1 mia. DKK. I de fleste tilfælde er der søgt i forhold til udvikling af færger baseret på el-drift under standardfærgekonceptet, som kan tilgås af alle medlemmer af Færgesekretariatet.

 

Oversigt over indsendte ansøgninger til pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger 

 Kort over ansøgte ruter

 

Kilde: Transportministeriet