200 millioner kroner til grønnere færger

Transportminister Benny Engelbrecht:  Færgetrafikken har stort potentiale for at bidrage til at reducere udledning af CO2 på transportområdet. Jeg er derfor meget tilfreds med den politiske opbakning til at øremærke 200 millioner kroner til omstillingen af vores kommunale færgedrift. Det vil være et godt skridt i den rigtige retning til en langt mere grøn og bæredygtig færgetrafik til gavn for passagererne, samfundet og færgedriften i det hele taget.

En ny politisk aftale indebærer en pulje på 200 millioner kroner, øremærket til den grønne omstilling af den kommunale færgedrift herhjemme. Det gør det muligt for danske færger at komme et skridt nærmere en CO2-neutral færgedrift.

Kommunerne kan nu søge om midler til investeringsomkostninger i forbindelse med enten retrofitting af eksisterende færger eller køb af nye grønne færger.
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet står bag beslutningen om at afsætte de 200 mio. til omstilling af de danske, kommunale færger, så de bliver klimavenlige og samtidig kan eliminere eller reducere deres lokale luftforurening betydeligt.

CO2-effekt per tilskudskrone

Puljen på de bliver udmøntet med 150 millioner kroner i år og 50 millioner kroner næste år, og midlerne vil blive tildelt ud fra et princip om teknologineutralitet, og det vil blive afgjort ud fra kriterier om CO2-effekt per tilskudskrone og nedbringelse af øvrige emissioner; som udledning af NOx, SOx og partikler.

Nulemissions drift inden 2030

Aftalepartierne er også enige om at igangsætte en analyse af mulighederne for at omstille samtlige danske indenrigsfærger til nulemissions drift inden 2030; med forbehold for særlige forhold i forbindelse med færger af historisk værdi.

2 mio. til rådgivning

Som en del af aftalen bliver der afsat to millioner kroner af den samlede pulje til, at potentielle ansøgere kan få rådgivning om eksterne supplerende lånemuligheder samt rådgivning om muligheden for at slå ansøgninger sammen for at opnå den bedst mulige udnyttelse af puljen; for eksempel via stordriftsfordele.
Den politiske aftale sker på baggrund af en analyse af en grøn omstilling af færgetrafikken, som COWI har udarbejdet i forbindelse med den såkaldte Grøn Transportpulje I. Analysen viser, at det er muligt at omstille en stor del af de danske indenrigsfærger og dermed opnå en CO2-gevinst.

Færgesekretariatet: Velkommen håndsrækning til standardfærge-koncept

- Puljen på de 200 mio. kroner passer tidmæssigt ind i Færgesekretariatets arbejde med standardfærgekonceptet og vores øvrige løbende arbejde med at energieffektivisere ø-færgerne.
I forbindelse med standardfærgen, er det planen, at Færgesekretariatets team og leverandør-konsortium vil indgå i dialog med de kommuner, som måtte ønske det, i løbet af maj og juni 2021.
Innovationsfasen forventes afsluttet i løbet af tredje eller fjerde kvartal 2021, hvor standardfærgekonceptet og serviceydelserne vil være færdigudviklede.
I den forbindelse kan puljen være en god hjælp til at komme i mål med klimaudfordringerne, siger Jan Fritz Hansen, leder af Færgesekretariatet.


Klimaminister Dan Jørgensen:

Vi er i gang med en grøn omstilling af hele den måde, vi transporterer os på - til lands, til vands og i luften. Det er nødvendigt for at nå vores ambitiøse klimamål, og derfor er det glædeligt, at de mindre færger, som sejler mellem de danske øer, nu får hjælp til at binde Danmark sammen på en grønnere måde.