Standardiseret færgeløsning sat i søen

Odense Maritime Technology og PensionDanmark skal nu samarbejde med Færgesekretariatet om udviklingen af en ny, bæredygtig færgeløsning til danske småøer og mindre overfarter.

Et partnerskab bestående af PensionDanmark og Odense Maritime Technology er valgt til at samarbejde med Færgesekretariatet om at udvikle en ny standardiseret færgeløsning til de danske småøer og mindre overfarter. Færgesekretariatet repræsenterer 18 kommuner, der alle har færgedrift, og som vil få mulighed for at benytte den nye færgeløsning, når den er færdigudviklet.

Konsortiet vil, i tæt samarbejde med Færgesekretariatet, udvikle de fremtidige færger, som designes ud fra en standardiseret ramme, der kan tilpasses specifikke ønsker og behov på de enkelte overfarter.

Færgerne tilbydes på langvarige leasingaftaler til kommunerne, som mod en fast ydelse får fuld råderet over færgerne og dermed bibeholder det fulde ansvar for den daglige drift af overfarterne.

Win-win-win-løsning

Et fælles færgekoncept betyder, at der kan opnås stordriftsfordele samtidig med, at kommunerne vil få en ny, kvalificeret sparringspartner, som kan hjælpe med at optimere færgedriften og tilpasse den til passagernes behov, så man understøtter det tværkommunale færgesamarbejde og på sigt kan få flere afgange for den samme pris.

”Med den model, vi har budt ind med, lettes kommunerne for risiko og kapitalbinding, samtidigt med, at de får mulighed for at optimere færgedriften gennem kvalificeret sparring. Det giver større fleksibilitet og sikkerhed mod potentielle driftsrisici og ikke mindst en fremtidssikret og bæredygtig færgeløsning udviklet af erfarne skibsdesignere, skibskonstruktører og skibsinvestorer.

Det er i sandhed en win-win-win-løsning for konsortiet, kommunerne og passagererne,” siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

Understøtter grøn omstilling

Det forestående udviklingsarbejde skal fastlægge det præcise design af standardfærgen. Konsortiets udgangspunkt er, at færgerne skal udlede mindst mulige klimagasser og dermed være en mere klimavenlig løsning end de nuværende færger, der typisk sejler på diesel. Således understøtter modellen den nylige politiske aftale og ambition på transportområdet, hvor der øremærkes midler til en grøn omstilling af den kommunale færgedrift.

”Vi er meget stolte over, at Færgesekretariatet har valgt vores konsortium til at udvikle en ny standardiseret løsning for fremtidens færger,” siger Kåre Groes Christiansen, CEO for Odense Maritime Technology.

Konceptet med en standardfærge, som minder om den måde man i bilindustrien skaber flere forskellige modeller på samme produktplatform, passer godt til Odense Maritime Technologys strategi om at udvikle og sælge brede produktløsninger inden for maritim infrastruktur frem for enkeltstående skibsprojekter.

 

Attraktivt i udlandet

”Vi forventer, at færgekonceptet også vil være attraktivt i udlandet, så det på sigt kan bidrage til at skabe yderligere arbejdspladser i danske maritime virksomheder. Ved at lave gode solide produktløsninger skabes der et fundament for eksport og dermed en effektiv gearing af den CO2-besparelse, der skabes i Danmark.

De danske kommuner kan dermed være med til at nedbringe CO2-udslippet lokalt og indirekte være med til at nedbringe den globale CO2-udledning, når de bliver showroom for, hvordan Danmark har løst opgaven med at udrulle grønne færgeløsninger,” siger Kåre Groes Christiansen.

Nyskabende løsning

Hos DLA Piper Denmark er vi stolte af at have bistået Færgesekretariatet med projektet. Udbudsprocessen gennemføres som et innovationspartnerskab, der stiller særlige krav til ordregiver og leverandør. Konstruktiv rådgivning er afgørende for at processen bliver en succes. Til gengæld giver denne udbudsform mulighed for, at parterne i fællesskab kan udvikle en nyskabende løsning. Det gælder også for dette projekt, der involverer et bredt spektrum af regulatoriske, tekniske, geografiske, miljømæssige og samfundsøkonomiske forhold.

Partner Christian Benedictsen-Nislev, leder af DLA Piper Denmarks Sektorgruppe for Shipping, Transport og Logistik, er fast rådgiver for Færgesekretariatet. Læs mere her


Udviklingsarbejde

Konsortiet og Færgesekretariatet skal nu i fællesskab udvikle færgekonceptet,

Nu følger en udviklingsproces, hvor konsortiet og Færgesekretariatet i fællesskab – og i tæt samarbejde med kommunerne – skal udvikle standardfærgekonceptet, som ventes færdigt i slutningen af 2021 og herefter tilbydes kommunerne.


 
Fakta

  • Færgesekretariatet indledte i oktober 2020 et innovationsudbud på et standardfærgekoncept som alternativ til den nuværende model, hvor de enkelte kommuner selv indkøber færger til at betjene de danske småøer.
  • Udbuddet er nu afgjort med et partnerskab bestående af PensionDanmark og Odense Maritime Technology som vinder.
  • PensionDanmark bidrager med finansieringen, mens Odense Maritime Technology står for at designe og udvikle færgekonceptet.
  • MEQ er tilknyttet partnerskabet som investeringsadministrator, ligesom der er tilknyttet en række underleverandører, heriblandt Jens Kristensen, som har designet elfærgen M/E Ellen, der sejler mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als.

For yderligere information: 

Jan Fritz Hansen
Sekretariatsleder
FÆRGESEKRETARIATET
+45 29 16 22 07

www.faergesekr.dk