NYT: Formandsbrev fra Færgesekretariatet

                                                              Logo.png

Formandsbrev, August 2023

 

Udfordrende grøn omstilling

 

Efter forsommerens vellykkede Årsmøde i Svendborg er agendaen for efterårets indsats i Færgesekretariatet ved at tegne sig. Den grønne omstilling presser sig stadig mere på og fem medlemskommuner er i fuld gang med at designe og udvikle grønne el-færger. Tre-fire andre kommuner overvejer, om de også skal tilslutte sig det af Færgesekretariatet udviklede standardfærgekoncept, ligesom Færgesekretariatets rådgivere assisterer flere kommuner med forskellige retrofit forslag for allerede eksisterende færger.

De grønne udfordringer er legio; bliver designet rigtigt i relation til de lokale forhold, kan omkostningerne holdes på et rimeligt niveau i relation til kommunernes pressede økonomi, bliver regelsættet fleksibelt nok i forhold til udstyr og besætning, kommer den nye færgenavigatøruddannelse med fokus på eldrift endeligt på plads etc. Der er altså nok af udfordringer og vi nærmer os hurtigt 2030, hvor kommunernes klimaaftryk skal være reduceret med 70 procent. Færgerne er i denne sammenhæng både en udfordring, men også en mulighed idet færgerne ofte udgør halvdelen eller mere af kommunernes CO2-udledning. Det er en stor opgave og skibsfart er traditionelt meget kapitalkrævende. Det sætter kommunerne i en vanskelig situation ikke mindst fordi stærkt stigende udgifter på det sociale område presser mange kommuner.

Det er derfor glædeligt at staten indtil nu har bidraget med knap 300 millioner kroner til færgernes grønne omstilling. Men dette er desværre ikke nok til, at vi kan komme i mål med klimaambitionerne. Allerede de nuværende investeringer som overvejes for en halv snes færger, kan hurtigt nærme sig en investeringsbyrde på 2 mia. kroner. Hvis resten af de omkring 30-35 mindre ø-færger skal i mål, så siger det sig selv at dette er beløb i en størrelsesorden, som kommunerne ikke kan stå alene med. Grøn teknologi er bare dyrere og hele inflationsspillet med stærkt stigende materialeomkostninger gør ikke situationen lettere.

Færgesekretariatet håber derfor på, at staten vil finde muligheder for yderligere grøn støtte, lempe nogle af de snævre rammer på anlægslofter og servicerammer, der gør det svært at få plads til de kapitalintensive krav der følger af at føre den bedst mulige grønne politik på færgeområdet. Søfartsstyrelsens regelsæt gør det ikke altid nemmere at komme hurtigt i mål; tunge godkendelsesprocesser i EU omkring ny teknologi, internationale bestemmelser som måske ikke altid er lige moderne, er alle med til at give kommunerne store udfordringer i forbindelse med nyt færgebyggeri og ikke mindst, når der er behov for at anvende ny grøn teknologi. Vi drøfter selvsagt også disse udfordringer med Kommunernes Landsforening og der er næppe tvivl om, at det bliver nødvendigt at bringe mange beslutningstagere sammen - såvel politiske som mere tekniske - for at vi kan komme i mål med den grønne omstilling.

Så sensommerens opfordring herfra til alle må være: God arbejdslyst!

 

                                                                                                 Michel van der Linden, formand Færgesekretariatet

 

Årsmøde 2023

 

I maj 2023 var Færgesekretariatet og Svendborg Kommune vært ved et velbesøgt 2-dages årsmøde.

Førstedagen bød på en inspirerende tur til Skarø med besøg hos lokale virksomheder og en introduktion til øens beredskab.

På dag 2 blev deltagerne budt velkommen af borgmester Bo Hansen til delegeretmøde. Her var dagsordenen bl.a. den fortsatte grønne udvikling inden for færgedrift, muligheder og udfordringer for landets småøer, det nyeste om færgenavigatøruddannelsen samt eksempler på samarbejde medlemskommunerne imellem, som kan føre til stordriftsfordele.

Færgesekretariatets Styregruppe fortsætter endnu en periode og Arbejdsprogrammet for 2023/24 blev godkendt.

 

Gruppebillede.png

Årsmøde 2023, Svendborg Kommune

 

 

Siden sidst:

 

EU-regler om deling af data til rejseplanlægning

 

Som drøftet på Årsmødet og i efterfølgende medlemsvejledning, så skal færgeoperatører levere sejlplaner og relaterede data i et specifikt dataformat til Vejdirektoratets platform for datadeling. Disse data skal være tilgængelige på den såkaldte Dataudveksler senest den 1. december 2023. Kommunerne kan kontakte Færgesekretariatets datakonsulent, Kenneth Rask Andersen; 21 85 88 08 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

for yderligere oplysninger og eventuel assistance til at opfylde de nye indberetningskrav.

 

Fortsat usikkerhed om dokningskontrakter og forsikringer

 

Efter Årsmødet var det forventningen, at de kontraktlige udeståender i forhold til Danske Maritimes standardbestemmelser ville blive afklaret. Desværre udestår fortsat en række problemstillinger i forhold til eksempelvis rederiets ansvar for materiale indkøbt af værftet samt færgens ansvar for følgeskader. Vi arbejder aktuelt på at finde en løsning på disse forhold.

 Hvis Kommunen planlægger et udbud af en værftskontrakt og/eller at indgå en værftskontrakt, er det derfor fortsat Færgesekretariatets samt også Kommunernes Landsforenings anbefaling, at man kontakter os og vores juridiske rådgivere forud for et udbud eller en kontraktindgåelse for at sikre, at ansvars- og forsikringsforholdene er fuldt på plads.

 

Færgesekretariatet venter spændt på den nye navigatøruddannelse

 

For den mindre danske færgefart er rekruttering af søfarende blevet en stadig større udfordring. Derfor gennemførte erhvervet i samarbejde med Marstal Navigationsskole en forsøgsordning for en mere målrettet uddannelse til de små færger på under 500 bruttotons. En snes navigatører kom igennem uddannelsesforløbet og er i dag beskæftiget i en række af indenrigsfærgerne.

I forbindelse med evalueringen udtrykte alle involverede parter opbakning til etablering af en mere permanent færgenavigatøruddannelse. Ansøgning herom er nu indsendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet og en godkendelse forventes i løbet af efteråret.

Det betyder i givet fald, at et nyt hold vil kunne etableres i løbet af foråret 2024 og Færgesekretariatet vil i samarbejde med Navigationsskolen, Småøernes Færgeselskaber og FOA hen over årsskiftet udarbejde mere detaljeret informations- og rekrutteringsmateriale til såvel færgeoverfarterne som til de potentielle nye færgenavigatører.

 

________________________________________________________________________________________________

Kontakt Færgesekretariatet: Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen; 29 16 22 07, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Cruise.png

På cruise med Ø-færgen

 

Denne sommer genoptog Orøfærgen at sejle Isefjords Cruise i skolernes sommerferie. En 3 timer lang aftentur, hvor færgen efter anløb af færgelejet på Orø fortsætter rundt om øen. Forbi Lammefjorden, ned gennem Østerløb, forbi Hammer Bakke og ned til Bramsnæs Vig, hvorfra turen går tilbage til Holbæk. En sejlads gennem naturskønne områder færgen normalt ikke sejler i.

Af Martin Uhlenfeldt

 

”Det er en bragende succes. Efter halvanden uge var alle 600 billetterne til de i alt 12 ture revet væk”, fortæller overfartsleder Rune Bang Karstoft.

”Der er faktisk mange gengangere, der har prøvet det før, og syntes det var sjovt. Og så er der mange, der vælger den som en sommerudflugt, på samme måde som en tur i Tivoli eller et andet sted hen”, siger Rune Bang Karstoft.

Inden corona havde man tilsvarende cruise sejladser, ikke så mange men i et lignende format. Og der har været mange henvendelser om, hvornår de blev genoptaget.

Der sejles tirsdag og torsdag, med afgang fra Holbæk klokken 22. Prisen er 150 kroner for voksne og 80 kroner for børn. Der er maksimalt plads til 50 personer.

Er det en god forretning? ”Nej, det går stort set lige op”.

Hvor får I ressourcerne fra? ”Vi aflyser tre ordinære afgange, og så sejler vi cruiseturen med det personale der ellers skulle have sejlet de ordinære afgange. Så på den måde er der ikke sat ekstra ressourcer ind.

På vogndækket mødte vi seks personer, siddende omkring et veldækket bord med tapas. Tre søstre der havde valgt at invitere deres kærester med på udflugt.

”Vi kan godt lide at sejle, og så kan vi godt lide at gøre ting sammen, os seks”, siger Sjanne Poulsen.

”Det er ikke tit at man kan sidde på en færge sådan her, spise mad og drikke nogle øl”.

Kim Sloth Bendsen er enig.

”Det er mægtig hyggeligt. Jeg nyder virkelig udsigten - den har jeg ikke så meget af til daglig”.

”Jeg var med for nogle år siden, da man lavede cruise som det her”, fortæller Sadie Poulsen.

”Så da det poppede op på Facebook igen, tog jeg straks et billede og sendte det til søstrene - og i løbet af 5 minutter havde de sagt ja”.

Regner I med at fortsætte cruisesejladserne næste år ? ”Ja, det gør vi. Men om det bliver det samme antal, flere eller færre, det ved vi ikke endnu”, siger Rune Bang Karstoft.


________________________________________________________________________________________________

Medlemmerne kan få støtte til særlige sommer events. Kontakt Sekretariatet for nærmere oplysninger