Næsten 1 mio. gratis med færgen

Der har været trængsel på vogndækkene i sommer. Her er det Strynøfærgen.
Hver femte af sommerpakkens gratisbilletter var til færger, der er med i Færgesekretariatet. Det er nu ekstra tydeligt og oplagt, at det fulde Landevejsprincip bør indfases.

I alt sejlede 953.866 passagerer gratis med de danske indenrigsfærger i løbet af juli, august og september. Hver femte af gratisbilletterne gik til passagerer på en af Færgesekretariatets medlemsfærger.

Ca. 200.000 af gratisbilletterne var voksenbilletter, og ca. 21.000 var børnebilletter til én af færgerne i Færgesekretariatet.

- Efter erfaringerne med de sidste to års perioder med billige/gratis billetter er det ekstra tydeligt og oplagt, at det fulde Landevejsprincip bør indfases, understreger Jan Fritz Hansen, leder af Færgesekretariatet:

- Færgesekretariatets arbejde for en fuld implementering af Godstakstrefusionsordningen og ikke mindst Landevejsprincippet fortsætter.

Landevejsprincippet er allerede gennemført to tredjedele, og en fuld gennemførelse vil give ro på færgernes budgetter og forenkle administrationen, når der kun skal administreres, implementeres og afrapporteres én støtteordning til færgebilletterne.

Desuden vil det gøre priserne på færgebilletterne gennemskuelige og forudsigelige for passagererne.

 

Sammenslutningen af Danske Småøer supplerer

- Det er meget glædeligt, at rigtig mange danskere igen i år har valgt at besøge de danske småøer, og der er ingen tvivl om, at det gavner vores turisterhverv og forhåbentlig på længere sigt også bosætningen på vores øer, siger Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer:

- De to år med sommerpakker har vist, at danskerne gerne vil besøge de små øer. Derfor må vi have gennemført det fulde Landevejsprincip hurtigst muligt til gavn for øboerne, turisterhvervet, bosætningen og de mange danskere, der besøger småøerne.

Næste evaluering af ordningerne er politisk aftalt til 2022.

 

Tallene

Egholm i Limfjorden blev højdespringer med ca. 46.000 udleverede gratisbilletter. Herefter kommer Aarø, hvor ca. 25.000 voksne og lidt over 4.000 børn tog den gratis færgetur. Herefter kommer Hjarnø, Orø og Sejerø, der hver har haft mellem 12.000 og 15.000 gratis med færgerne.

Den lille Birkholmfærge har haft 683 passagerer gratis med, og Hjortøbåden fra Svendborg har haft 391 med.

 

Ø                   Voksne          Børn

Sejerø            13.457           854

Orø                12.255           638

Agersø           6.745             910

Omø              4.004             490

Askø              4.552             996

Fejø               10.629           1.537

Femø             3.976             1.325

Avernakø-Lyø 12.561         1.877

Skarø-Drejø   4.626             814

Strynø            6.441             531

Baagø            9.718             1.263

Barsø             1.532             239

Aarø              24.845           4.222

Endelave       8.695             1.080

Tunø              12.724           1.984

Anholt           4.899             141

Fur                 4.488            253

Venø             3.110             360

Birkholm       662                21

Bjørnø           3.194            731

Egholm          45.957          120

Hjarnø           13.856           2.463

Nekselø         4.909            269

Hjortø            360               31

Herudover er cykler og handicapbiler kommet gratis med.