Tilskud til grønne færger forhøjes og forenkles

Som led i den grønne omstilling af færgetrafikken herhjemme har et flertal i Folketinget besluttet at forhøje og forenkle tilskuddet til grønne færger.

23. september 2021:I april indgik regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en aftale, der indebar en pulje på 150 millioner kroner i 2021 og 50 millioner kroner i 2022 til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger. Det skete på baggrund af resultaterne fra analysen ”Grøn omstilling af danske indenrigsfærger”.

I juni indgik aftaleparterne så en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance, der betød, at der blev afsat yderligere 85 millioner kroner til grøn omstilling af både kommunale og kommercielle indenrigsfærger i 2021.

For at skubbe på den grønne omstilling, er alle forligspartier nu blevet enige om at forhøje og forenkle tilskudsprocenterne, så alle indenrigsfærger, der ønsker det, kan søge om tilskud på 25 procent af investeringen – uanset om der anskaffes en ny færge, eller om den eksisterende færge bliver retrofittet.

- Jeg er meget tilfreds med, at forligspartierne er enige med mig i at ændre tilskudsprocenten, så vi kan gøre det endnu mere attraktivt for vores indenrigsfærger at bidrage til den grønne omstilling. Nu ser jeg frem til, at Trafikstyrelsen forhåbentlig modtager en masse gode ansøgninger til puljen, så både kommuner og kommercielle færgeoperatører kan anskaffe eller ombygge til nye, grønne færger, vi alle kan få glæde af de næste mange år, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Puljen administreres af Trafikstyrelsen, og det er muligt for potentielle ansøgere at søge ekstern information og rådgivning hos henholdsvis Kommunernes Landsforening og COWI.

Ansøgningsfristen er den 15. november 2021.

 

Færgeanalyse - Grøn omstilling