Leder: Nye færgenavigatører og nye færger

Nye navigatører: Ti praktikanter sejler nu på færgerne. Nye færger: Færgesekretariatet arbejder på at udvikle et såkaldt “innovationspartnerskab" for at kunne udbyde et mere standardiseret og afprøvet seriebyggeri af færger med ny teknologi.

Den nye færgenavigatøruddannelse er i fuld gang på Marstal Navigationsskole, og eleverne er i praktik på 10 af vores små indenrigsfærger. De første ti elever er færdige med uddannelsen ved årsskiftet, og vi håber og forventer, at de får mulighed for at få deres sejltid som styrmænd på praktikfærgerne eller evt. i andre småfærger.

Jeg håber, at mange vil bakke op om forsøgsordningens andet hold ved at tage en praktikant – det er helt afgørende, at der bliver ti praktikpladser – og ved at se positivt på at ansætte færgenavigatørerne, når de er klar.

Det er en unik mulighed for vores sektor til at sikre rekrutteringen af færgenavigatører i de kommende år.

Nye færger: Mere end 2/3 af vores flåde er i dag over 20 år gammel, og de stadigt stigende omkostninger til vedligehold etc. aktualiserer behovet for ny tonnage.

Samtidig vil kommende klimakrav også fremskynde behovet for mere grønne færger.

Færgesekretariatet arbejder derfor på at udvikle et såkaldt “innovationspartnerskab” med en række maritime underleverandører for at kunne udbyde et mere standardiseret og afprøvet seriebyggeri af færger med ny teknologi. Vi afholder et orienteringsmøde for kommunerne i slutningen af april og håber, at så mange kommuner som muligt vil deltage og bakke op om projektet.

Det er naturligvis helt frivilligt for medlemskommunerne, om man vil benytte tilbuddet, men vi håber, at tilbuddet både teknisk, organisatorisk og finansielt bliver tilstrækkeligt attraktivt til, at det er værd at overveje.

I disse Coronaudfordrede tider har der fra politisk hold også været stor velvilje i forhold til at støtte øernes turistomsætning gennem særlige billigbilletter i sommerperioden. Det har skabt god fokus på vores øer og færger, og selvom vi gerne ser det fulde og forudsigelige Landevejsprincip gennemført, er vi også glade for landspolitikernes hjælp i forbindelse med særlige, kortvarige billigbilletordninger, blot der gives tilstrækkelige varsler til, at vi kan nå at forberede os både på øerne og på færgerne.

Alt dette kan du læse om i dette Nyhedsbrev, og jeg ser frem til at møde jer og drøfte videre, når vi forhåbentlig kan mødes til et forsinket årsmøde til september.

 

Gode forårshilsner
Michel van der Linden

 

RETUR TIL NYHEDSBREV