Landevejsprincip hele året

Landevejsprincip hele året

Længe ventet, men glædeligt at Regeringen nu foreslår et fuldt Landevejsprincip fra 2024 med ligestilling af kommunal færgesejlads med transport på kommunal landevej hele året rundt.

Statens nylige evaluering viser, at ordningen med billigere billetter er positiv målt på alle parametre; turisme, sommerhusbesøg, omsætning på øerne mv. 

Færgesekretariatet har sammen med en lang række af erhvervets parter og de berørte øboere længe efterlyst en fuld implementering af Landevejsprincippet og håber nu, at Regeringens forslag åbner for en god høringsproces, så også administrationen af ordningen bliver så enkel som muligt.