Kursus med fokus på havnemanøvrer og brændstoføkonomi

Marstal Navigationsskole lagde i november hus og faciliteter til et nyt testkursus: Færgemanøvrering - kursus for navigatør, udviklet i et samarbejde mellem Færgesekretariatet og skolens kursusafdeling.

Testkurset, der samlede otte navigatører fra et bredt udsnit af Færgesekretariatets medlemskommuner, bød på en kompakt kursusdag, hvor kursisterne først blev klædt på med teori om hydrodynamiske påvirkninger, inden de i grupper blev sluppet løs på tre simulatorer.

Stemningen var høj, selvom flere nåede at støde ind i havneanlæg eller gå på grund, inden manøvregrebene lå rigtigt i hænderne og der kom styr på udfordringerne.

Efter hver øvelse blev der samlet op i plenum, erfaringer blev udvekslet og kursuslederen rettede scenarierne til i overensstemmelse med deltagernes ønsker.

”Kurset er et testforsøg, så vi tilpasser og finpudser tingene ud fra de erfaringer vi indsamler”, siger Jan Fritz Hansen, sekretariatsleder i Færgesekretariatet.

Dagen blev rundet  af med en drøftelse af kurset i sin helhed, de erfaringer kursisterne havde gjort sig undervejs, og deres forslag til forbedringer og justeringer af kursusforløbet.

”Jeg synes det har været en rigtig god dag. Skolen er meget lydhør overfor vores feedback og ønsker, så det skal nok blive godt”, siger Nis Refner, overstyrmand på Ø-Færgen.

”Marstal er helt sikkert leveringsdygtig i det der skal til, for at få et kursus som dette til at fungere”, siger Nis Refner.

Chefskipperen på Højestene i Svendborg, var også godt tilfreds.

”Det er et jo et testkursus, og der er selvfølgelig nogle ting der skal rettes til. Men simulatorerne er fine og instruktøren dygtig, så det har alt i alt været en fin oplevelse”, siger han.

Henrik Steen, kursusleder og underviser på Marstal Navigationsskole, siger:

”Det er jo superdygtige navigatører alle sammen, så jeg skal som sådan ikke lære dem noget. Det jeg kan gøre er, at vise dem er nogle eksempler på manøvrer, som de så selv kan gå og finpudse”.

”Det vigtige er, at de får lov at prøve det de selv synes er spændende. Om det lige er deres eget skib eller deres egen havn, er måske mindre vigtigt”, siger Henrik Steen.

For Færgesekretariatet handler kurset ikke mindst om den grønne dagsorden.

”Kurset har to hovedelementer: Hvordan kan vi spare noget brændstof ved at optimere den måde vi sejler på - sejle lidt smartere når vi anløber havn, sejle udenom der hvor der er lavt vand, og så videre. Man kan faktisk spare mere end 10 procent brændstof, hvis man gør de her ting”, siger Jan Fritz Hansen. ”Så der er noget økonomi i det, og selvfølgelig også en grøn effekt”.

”Det andet element er manøvreevne - og det er også interessant. Vores navigatører er superdygtige og de kender deres farvand, men det er vigtigt hele tiden at træne manøvrerne - det giver også en øget sikkerhed”.

Færgesekretariatet evaluerer nu testkurset i et tæt samarbejde med Marstal Navigationsskole. Herudfra besluttes det, om kurset skal gøres permanent.