Høring om sommerpakken

Udvalget for Landdistrikter og Øer afholder i fællesskab med Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer en åben virtuel høring om sommerpakken onsdag den 24. februar kl. 10.00-12.30. Færgesekretariatet deltager også med et indlæg

Læs mere om høringen på Folketingets hjemmeside her:

Der er tale om en offentlig høring for medlemmer af Udvalget for Landdistrikter og Øer, og hvor medlemmer af Erhvervsudvalget også er inviteret til at deltage. Interesserede kan følge høringen på www.ft.dk, hvor den live streames og kan genses efterfølgende. P