Forpligtiget til at uddanne

- Jeg føler mig meget privilegeret over at kunne tage en ny uddannelse på trods af min alder – 56 år, siger Søren Ramshøj Christensen. Han har arbejdet som tekniker på platforme, og kan konstatere, at mange af de maritime udtryk er de samme på en platform og på en øfærge.

- Både som rederi og kommune har vi – i min optik – en forpligtigelse til at uddanne inden for rederierhvervet.

På linje med, at vi uddanner kontorelever, og at kommunen stiller krav til leverandører om, at de tager lærlinge, fastslår havnemester Christian Steffensen, der er reder for de tre færger i Svendborg Kommune.

 - En praktikant betyder, at der bliver stillet spørgsmål, og at besætningen skal lære fra sig. Det er sundt at få andre øjne på de daglige rutiner, og det betyder, at der bliver stillet spørgsmål. Det giver anledning til, at vi ser på vores praksis, siger Christian Steffensen:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Svendborg har mange ansøgere til stillinger på færgerne, og vi har ikke lagt skjul på, at et der ikke venter et job på Højestene til vores praktikant, men vi har alligevel en forpligtigelse til at uddanne.

Stillinger bliver slået op, og vi ansætter den bedst egnede.

Jeg ser praktikpladsen på linje med at tage en voksenlærling. Det giver nogle folk  en god chance for at blive omskolet – og i øvrigt kan en voksen praktikant ofte bidrage med relevante erfaringer, der ligger uden for navigatøruddannelsen.

 Fra Nordsøen til Sydfyn

Og spørger man praktikanten på Højestene, er han svært tilfreds:

Jeg sad en dag på Strynøfærgen og læste i Færgesekretariatets blad, hvor der stod lidt om uddannelsen til færgenavigatør. Jeg har arbejdet på Nordsøen i 33 år, og jeg syntes, det kunne være rart at være lidt mere hjemme. Så det lød interessant, siger Søren Ramshøj Christensen, der er uddannet smed, og de seneste otte år har boet på Strynø.

Privilegeret

Han er startet i praktik på Højestene, der betjener Skarø og Drejø, men han skal også sejle på de to andre svendborgskibe, Hjortøboen og Sundfærgen Helge:

- Det er et privilegie at få nogle så kompetente mennesker som vejledere, jeg får god hjælp til at gennemarbejde uddannelsesbogen fra skolen, siger Søren Ramshøj Christensen, der føler sig godt klædt på efter de fem ugers kursus på Marstal navigationsskole:

- De har været gode til at få det til at fungere i forhold til et hold med meget forskellig baggrund, fastslår han.

 

RETUR TIL NYHEDSBREV