FOLKETINGSHØRING: Landevejsprincippet og Sommerpakken

Emnerne: Færgetakster, boost af øturisme og øpasset samt turisme i landdistrikter og på småøerne.
Målet: At indsamle erfaringer fra sommeren: hvad kan videreføres fra sommerpakken, hvad skal justeres i en eventuelt ny sommerpakke 2021.
Ønskerne: Bedre tid til forberedelse, billigbilletter over flere måneder, gennemskuelig prisstruktur og gennemførelse af Landevejsprincippet.

Den 24. februar havde Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer indbudt til høring om Sommerpakken i samarbejde med Sammenslutningen af småøer og Landdistrikternes Fællesråd.

- Overordnet har sommerpakkerne været en klar succes, som gav god opmærksomhed og fokus på øerne og færgerne, også både genvejsfærgerne og de større ø-kommunefærger nød godt af forskellige dele af ordningerne. Alene for Færgesekretariatets færger til småøerne steg passagertallet i runde tal til det dobbelte,

sagde Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet i sit indlæg på høringen:

- Grundlæggende ønsker vi dog gennemførelsen af det fulde Landevejsprincip, som giver god forudsigelighed og en fast prisstruktur.

Vi mener, vi er kommet 2/3 af vejen til et fuldt Landevejsprincip. Der mangler rundt ekstra 10-15 mio. kroner årligt for Færgesekretariatets medlemmer, og 40-45 mio. kr. årligt, hvis vi tager ø-kommunerne Samsø, Fanø, Ærø og Læsø med.

Naturligvis siger vi ja tak, hvis der foreslås fornyede sommerpakker i 2021.

Her er det vigtigt, at der gives tilstrækkelige varsler til, at vi kan nå at tilpasse driften, færgernes kapacitet etc. Det vil også være formålstjenligt, at en ny ordning omfatter lidt flere måneder, så skuldersæsonerne kommer med, og besøgene bliver spredt. 

Kapacitet til Landevejsprincippet

Erfaringerne med sidste års sommerpakker er, at grundlæggende har vi kapacitet til at klare opgaven på færgerne, og det viser også, at et fuldt Landevejsprincip, hvor der fortsat betales noget for overfarten, næppe vil lede til større kapacitetsudfordringer. Det er vigtigt, at der ikke introduceres for meget administrativt besvær eller større revisoropgaver/udgifter end nødvendigt.

- Vi vil gerne have klarlagt og gennemført Landevejsprincippet, så vi kan fokusere og koncentrere os om den næste opgave om at klimaoptimere vores færger, lød budskabet fra Færgesekretariatet. 

Bedre forberedelse – og flere måneder

Fra de små øer er vi glade for, at der blev tænkt på os. Sommerpakken har haft utrolig stor markedsføringsværdi, vores håb er, at gæsterne vender tilbage, og måske bosætter sig, Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer:

- Men udmeldingen kom meget sent, og turismevirksomhederne på øerne havde ikke tid til at forberede.

- Der er øer, der har været pressede af de mange besøgende i juli, men det er vidt forskelligt fra ø til ø. Derfor efterlyser vi en løsning, hvor der er gratis færger i juni, juli og august, så får vi spredt sæsonen ud, og så vi undgår spidsbelastningen. 

Lad kommuner og øer bestemme lokalt

- Jeg vil gerne give dem en ordentlig pose penge, og så må de sådan set selv bestemme, hvordan de vil bruge dem til at regulere rejsepriserne til øen, siger Karina Lorentzen (SF), der er formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer. Hun ønsker, at man indfører Landevejsprincippet permanent:

- Jeg vil ikke afvise, at vi ved siden af det her landevejsprincip kan finde flere penge til en sommerpakke til sommer, der giver ekstra muligheder til øerne.

Karina Lorentzen mener, at tre måneders gratis ø-færger er en god idé:

”Men jeg er i tvivl, om vi kan skaffe pengene til det.”

 

RETUR TIL NYHEDSBREV