Grøn færgepulje udmøntet

Når der ses på hvilke ansøgninger til Transportministeriets grønne færgepulje, som er imødekommet, er det glædeligt, at mange af medlemskommunerne er med. Herunder ikke mindst ansøgningerne baseret på Færgesekretariatets standardkoncept, hvor 6 medlemmer har fået helt eller delvist tilskud, mens 2 står i venteposition til bl.a næste års færgepulje

Det skaber en god platform for, at kommunerne kan komme videre med optimering og grøn omstilling. Samtidig er det dog vigtigt, at få flere kommuner med i den kommende tid. Det forudsætter flere statslige støttemidler, så flest mulige kan stå fælles om med anvendelsen af de nye grønne teknologier at sikre god forsyningssikkerhed ikke mindst til de danske øer.

Læs mere om udmøntningen af puljemidler her

Kilde: transportministeriet