Lovgivning og rammevilkår

Færgetilskud i august og september måned

 

VILKÅR OG UDFORDRINGER FOR DE DANSKE Ø-FÆRGER.

 

Juridisk notat vedr. indkøb af færger og ydelser til drift af færger, Njord Law Firm

 
For nedenstående bekendtgørelser anbefaler vi at man altid refererer til den seneste udgave på https://www.retsinformation.dk/

Søfartsstyrelsen

Oversigt udarbejdet i forbindelse med Færgesekretariatets Kursus om Færgerederens Pligter og Ansvar på SIMAC den 12. maj 2016

Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti

Bekendtgørelse om opslag, certifikater mv.

Høringsbrev Søfartsstyrelsen

Høringsliste Søfartsstyrelsen

Ændring af bekendtgørelse om fravigelser fra lov om SF

Ændring af bekendtgørelse om skibe til særlige formål

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

Høringsbrev: Udkast til Bekendtgørelse om anerkendelse og autorisation af organisationer der udfører inspektion og syn af skibe

Høringsparter

Høringssvar

Bekendtgørelse om anerkendelse og autorisation af organisationer der udfører inspektion og syn af skibe (hoveddokument)

 

For nedenstående bekendtgørelser anbefaler vi at man altid refererer til den seneste udgave på https://www.retsinformation.dk/

Regeringen

23.januar 2018 Mette Hjermind Denckers spørgsmål nr. S 446 til og 29.januar 2018 svar fra økonomi- og indenrigsministeren

B 46 - 2016-17 - Bilag 2: Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet: "Væsentlige virkninger på landdistrikterne skal fremgå af lovforslag"

26.10.2016: Svar på spørgsmål ang. Venø-færgen fra Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17

Regeringens lovprogram 2016/17

 

For nedenstående bekendtgørelser anbefaler vi at man altid refererer til den seneste udgave på https://www.retsinformation.dk/

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

26.08.2019: Orientering om nye bekendtgørelser om færgetakster

26.08.2019: Bekendtgørelse nr. 868 vedr. persontransport

26.08.2019: Bekendtgørelse nr. 867 vedr. godstransport

23.08.2019: Ny fordeling af paragraf 21 tilskud

28.05.2019: Høringsmateriale om Landevejsprincippet april-maj 2019

25.04.2019: 3. behandling af Lovforslag 198 landevejsprincippet - Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 

04.02.2019: ' Høringsvar vedr.lovforslag om opfølgning på færgeaftale fra Færgesekretariatet ' 

09.01.2019: ' Udkast til lovforslag om opfølgning på færgeaftale '

09.01.2019: ' Høringsbrev vedr. lovforslag om opfølgning på færgeaftale '

09.01.2019: ' Høringsliste vedr. lovforslag om opfølgning på færgeaftale '

02.11.2018: ' Nu kan færgebilletten til de danske småøer blive billigere om sommeren '

24.08.2018: ' Bilag 106: Evaluering af tilskudsordningerne vedr. nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring og godstransport til småøer og ø-kommuner, fra økonomi- og indenrigsministeren '

27.11.2017: ' Fælles evaluering af virkningerne af landevejsprincippet '

27.11.2017: ' Forslag til fordeling af tilskud '

26.06.2017: ' Høringsudkast til bekendtgørelse på passagerområdet '

26.06.2017: ' Høringsbrev vedr. udkast til bekendtgørelse '

26.06.2017: ' Høringsliste vedr. udkast til bekendtgørelse '

27.03.2017: ' Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer) '

27.02.2017: ' Udkast til lovforslag om udvidelse af landevejsprincippet m.v. '

27.02.2017: ' Høringsbrev vedr. udkast til lovforslag om udvidelse af landevejsprincippet m.v. '

27.02.2017: ' Høringsliste vedr. udkast til lovforslag om udvidelse af landevejsprincippet m.v. '

 6.juli 2016: Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

14.juni 2016: Fælles høringssvar om bekendtgørelse om landevejsprincippet

3.juni.2016: Vedtagelse af forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer)

Maj 2016: Høringsliste fra Socialministeriet

17.maj 2016; Høringssvar fra Karen Ellemann

10.maj 2016: Høringssvar til Ministeriet

Maj 2016: bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster

Maj 2016: Høringsbrev

Høringssvar "Landevejsprincippet" (Færgesekretariatet)

Høringsbrev (Social og Indenrigsministeriet)

Udkast til lovforslag om nedsættelse af færgetakster passagerbefording (Social og Inderigsministeriet)

 

For nedenstående bekendtgørelser anbefaler vi at man altid refererer til den seneste udgave på https://www.retsinformation.dk/

 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

26.06.2017: ' Høringsudkast vedr. bekendtgørelse på godsområdet '

26.06.2017: ' Høringsbrev vedr. udkast til bekendtgørelse '

26.06.2017: ' Høringsliste vedr. udkast til bekendtgørelse '

NYT! 13.12.2016: Ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for gods

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer).
Klik her for link

24.10.2016: Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer.

Høringsbrev vedr. bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport

Høringsliste vedr. bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170615

13.03.15: Pressemeddelelse, Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard: Det skal være billigere at sejle til danske øer


Read more...