Stor politisk opbakning til Færgesekretariatet

Formand for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, Peter Juel Jensen (V), kalder Færgesekretariatets arbejde for fortrinligt - og ser frem til mere. Barren skal hele tiden hæves. Færgesekretariatet har bedt om hans bud på fremtiden for de kommunale ø-færger og småøer, om hans forventninger til en kommende afløserfærge og effekten af et udvidet Landevejsprincip med flere midler og takstnedsættelser i sommerferien, som et bredt flertal af Folketingets partier aftalte i 2018.
Read more...

Værdi med færgen: Ø-hop i Sydfynske Øhav vokser

Ø-hop i det Sydfynske Øhav er på to år blevet en turistmagnet, som viser, at de kommunale ø-færger kan meget mere end blot at fragte passagerer og gods fra A til B.

Torsdag i sidste uge var der forpremiere på 2018 udgaven af ø-hop, hvor Færgesekretariatet og andre færgeeksperter plus repræsentanter for de deltagende kommuner tog årets første tur rundt i Sydfyns Øhav.

Langeland Kommune er med i år

Nyt i år er, at Langeland Kommune med Strynø har tilsluttet sig initiativet – så der nu er sammenhængende forbindelse mellem Fyn (Svendborg og Faaborg) og øerne Hjortø, Drejø, Skarø, Lyø, Avernakø og Strynø.

Igen i år sejles ø-hop turene med den gule katamaran Sea Hawk, som er udlånt fra Hirtshals. Rundturen har morgen-start fra Svendborg og anløber flere gange de seks øer og Faaborg. Sidst på eftermiddagen starter en ny runde øhop. Ø-hopperne kan løse billet med de ordinære færger fra Svendborg, Rudkøbing eller Faaborg. Og sejle på kryds og tværs af øerne i op til en uge.

Færgesekretariatet støtter op

Ø-hop i det Sydfynske Øhav startede stille op i 2016 med Svendborg Kommune, der på pilotbasis lod sin lille ø-færge m/f Hjortøboen udvide sejlplanen til Drejø og Skarø. Det blev en succes og er siden vokset sig større og stærkere.

Udover de tre øhavs-kommuner er Naturturisme, Svendborg Event, Faaborg Turistbureau og Færgesekretariatet i Ærøskøbing engageret i Det Sydfynske Øhop, som koordineres fra havnekontoret i Svendborg.

 

Læs mere om Ø-hop og se sejlplaner mm

Link til brochuren om Ø-hop

 

Read more...

Nyt ø-barometer:Turisme og erhverv i fremgang på småøerne

Det nye Ø-barometer måler for første gang, hvordan øerne selv oplever, at det går med turisme, erhvervsliv, bosætning og politisk bevågenhed. Foto: Carsten Lundager/Færgesekretariatet

Landets småøer har talt. Det går rigtig godt, især med turismen og erhvervslivet mange steder. Og en del af fremgangen skyldes politikernes håndsrækning i form af tilskud til billigere færgebilletter og godstransport.

Det er hovedkonklusionen i en helt ny ø-panelundersøgelse - et rigtigt ø-barometer, udviklet af de kommunale ø-færgers Færgesekretariat. I undersøgelsen vurderer 19 småøers repræsentanter udviklingen lige nu, når det gælder bl.a. ø-turisme, bosætning, erhvervsliv, færgebetjening og politisk opmærksomhed.

3 af 4 øer oplever fremgang

Og ø-repræsentanterne er generelt meget positive eller positive, når de skal vurdere udviklingen på deres ø de seneste 6 måneder: 16 % sætter den som meget positiv og 58 % som positiv, mens 26 % bedømmer udviklingen som neutral eller både/og.

Det gode humør på småøerne med færgebetjening skyldes blandt andet og især fremgang i ø-turismen: 84 % er meget positive/positive. Mindst positiv er panelet, når det gælder bosætning, hvor 48 % ser vækst.

Kickstartet af billigere billetter

Formand Michel van der Linden fra Færgesekretariatet, der har bestilt undersøgelsen for løbende at undersøge, om der er målbare effekter af billigere færge billetter, siger:

”Ø-panelundersøgelsen vidner om, at vores småøer overvejende er rigtig god gænge her i 2018 både, når det gælder ø-turisme, besøgstal og erhvervsliv. Den viser også, at fremgangen mange steder er kickstartet af statens tilskud til billigere færgebilletter og godstransport, hvor de øer, der endnu ikke har fået del i tilskuddene, vurderer udviklingen mindre positivt.”

Netop statens støtte til billigere færgebilletter – efter det såkaldte landevejsprincip – er ø-panelet meget positivt stemt overfor. 74 % mener, at støtten har virket positivt/meget positivt på øen generelt. Hvad angår godstakstnedsættelserne, mener hele 95 %, at de har skabt positiv udvikling på øerne.

Helikopterblik på øerne

Tidligere i år foretog Færgesekretariatet en ø-gallupundersøgelse blandt tilfældigt valgte øboere på 6 øer. Den faldt også meget positiv ud, og igen udpegede svarpersonerne statsstøtten som vigtig årsag fremgang i øernes turisme og erhvervsudvikling.

I den nye ø-panelundersøgelse er alle danske småøer med, og svarpersonerne er mere officielle talsmænd. Respondenter, der er tættere på de politiske processer og som har helikopterblikket på i deres vurderinger.

Netop fordi den nye undersøgelse er mere ”officiel” er den udbredte positivisme overraskende, siger Daniel Kim Soren fra analysebureauet Quantic, der har lavet undersøgelsen for Færgesekretariatet

Se hele undersøgelsen – og læs, hvad øerne og bosætning, fremtidsudsigter, pressedækning og politisk bevågenhed HER.

For yderligere kontakt: Formand Michel van der Linden, Færgesekretariatet, mobil 4016 3229 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

OM Ø-BAROMETERET 2018

  • Ø-barometeret er en ny undersøgelse fra Færgesekretariatet
  • Ø-barometeret dækker 26 danske småøer med kommunalt drevet færgefart
  • Undersøgelsen blev udsendt i maj 2018 til de officielle ø-repræsentanter
  • Ø-repræsentanterne er udpeget af Sammenslutningen af Danske Småøer
  • 19 øer er med i 2018-udgaven af ø-barometeret: Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Bjørnø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Lyø, Omø, Orø, Lyø, Skarø, Strynø, Venø og Aarø.
  • Disse 7 øer har ikke svaret: Agersø, Birkholm, Baagø, Drejø, Hjortø, Nekselø og Tunø
  • Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Quantic i maj 2018

For spørgsmål kontakt: Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet, mobil 29162207 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                                                                                                   Direktør Daniel Kim Soren, Quantic, mobil 40919966 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Read more...