Blåstempling fra Statsrevisorerne

Sammen med Færgesekretariatet besøgte Statsrevisorerne tre øer i efteråret og efterfølgende konstaterede de, at tilskud til nedsættelser af færgetakster har haft en positiv effekt især på erhvervsliv og turisme og revisorerne tilføjede: ”At flere ø-kommuner kan opnå en mere effektiv, omkostningsbevidst og driftssikker færgesejlads til og fra småøerne ved i højere grad at samarbejde med andre ø-kommuner og Færgesekretariatet om fx fælles indkøb mv.” Det er glædeligt og viser, at sekretariatet og medlemmerne er på rette vej. Læs mere på side 15 i Medlemsbladet.

Færge statsrev

Read more...

Afløserfærgen et skridt videre

Udkast til designforslag, finansiering og organisering er klar. Projektet sigter på levering i slutningen af 2019, og ideen indebærer – udover at sikre god betjening af øerne og være forløber for lidt mere standardisering – at det vil give de danske værfter og underleverandører et større marked end blot stykvis, individuel færgebygning. Færgesekretariatet planlægger efter årsskiftet at indkalde alle stakeholders og andre interesserede til en konference. Læs om det på side 5 i det nye medlemsblad.

Færgesekr afløserfærge

Read more...

NAVIGATØRUDDANNELSEN skal tilrettes til ø-færgerne

Der er behov for nogle mere færgerettede kompetencer i navigatøruddannelsen, derfor har en arbejdsgruppe under Søfartsstyrelsen med deltagelse af myndighederne, færgerederierne, de søfarendes organisationer og de maritime uddannelsesinstitutioner udarbejdet et forslag til en uddannelse, hvor praktik og fartstid mv. kan opnås i lokal færgefart, og der ses samtidig på elementer som eco-shipping, autonomi og kundeservice. Der sigtes på, at et pioner/testhold kan starte op om et års tid. Læs om det på side 4 i det nye medlemsblad.

Færgesekr Ø færgeblad 201711

Read more...

SKAB VÆRDI MED FÆRGERNE…OG ØERNE

Sammenslutningen af Danske Småøer og Færgesekretariatet samarbejder om et spændende projekt med fokus på hvordan vi kan blive endnu bedre til at tiltrække turister og nye øboere til øerne.

Der er udarbejdet et spændende idekatalog over mulige værdiskabende initiativer, som de to organisationer nu skal hjem og kigge videre på sammen med deres bagland. Ideerne inkluderede blandt andet tanker om:
- At arbejde med serviceniveauet på færgerne og øerne,
- Kan informationerne omkring øerne, færgerne, etc. gøres anderledes/forbedres,
- Er der muligheder inden for events på øerne eller måske forskellige steder på fastlandet,
- Skal der tænkes i aktiviteter/underholdning (for fx børn) under færgeoverfarten, etc

Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen ser samarbejdet med Sammenslutningen af Danske Småøer som en vigtig og afgørende faktor for projektets succes: ”Over årene har nogle af ideerne været fremme i forskellige fora, men ved at samle øerne og færgerne omkring dette projekt står vi meget stærkere til at kunne løfte dette arbejde og skabe den værdi, som vi kan se, at der er potentiale for. I sekretariatet ser vi dette som et stort og positivt skridt i arbejdet med at skabe værdi for øerne og ser frem til at præsentere næste skridt i løbet af vinteren.”

NYT: Som et skridt på vejen til at brede dette projekt ud til et større publikum afholdes et inspirerende seminar om turismeudvikling på de danske øer i Mødecenter Odense onsdag d. 24. januar 2018 kl. 10.00 - 15.30. Detaljeret program og tilmelding kan forefindes her

Invitation til \' Seminar om Turismeudvikling på de danske øer \' d. 24. januar 2018

Færgesekr Danske Småøer 20171025
Billedtekst: Færgesekretariatets leder Jan Fritz Hansen (t.v.) sammen med Sammenslutningen af Danske Småøers sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen, deres formand Dorthe Winther og næstformand Ove Linnemann Axelsen ser frem til at arbejde videre med de mange ideforslag fra mødet.

Read more...