Månedsrapport december 2018

 Færgesekretariatets december 2018 rapport

 

- 1/12 afløserfærgemateriale til potentiel investor

- 3/12 udgivelse af indstik i Maritime Danmark om afløserfærgen

- 3/12 udsendt Økonomi- og indenrigsministerens forord om Færgesekretariatet

- 3/12 netværksmøde med Henrik Sass-Larsen (S), Kbh.

- 4/12 drøftet medlemsarrangement med motorleverandør

- 5/12 Økonomi- og indenrigsministeriet om færgegaranti og Landevejsprincip, Kbh.

- 5/12 afklaret særlige forhold omkring statsøer og Landevejsprincip mv.

- 5/12 fastlagt særligt orienterings/medlemsarrangement med øboere mv.

- 6/12 færgedrøftelser SamsøLinien mv., Samsø

- 6/12 venlighedskursus i Faaborg/Midtfyn kommune

- 6/12 interview med Søfarts redaktør om Færgesekretariatet og finansloven

- 7/12 afleveret garanti/afløserfærgemateriale til Økonomi- og indenrigsministeriet

- 7/12 materiale til Danske Tursejleres medlemsblad

- 7/12 julefrokost med Ærø-færgerne, Ærøskøbing

- 10/12 DRP4 udsendelse om færger og øer

- 11/12 møde OMT om afløserfærgefinansiering, Kbh.

- 11/12 journalistmøde om politiske interviews, Hellerup

- 11/12 møde redaktøren for fagbladet Maritime Danmark, Kbh.

-12/12 møde Marstal Navigationsskole om venlighedskurser mv., Ærø

- 12/12 medlemsforespørgsel om beredskab med færger

- 12/12 fastlagt forløb af regelsaneringsmøde med Søfartsstyrelsen

- 14/12 drøftelse af færge projekter med Ødysséen

- 18/12 møde med færgeleverandør, Snekkersten

- 19/12 medlemsmøde med Søfartsstyrelsen om Passagerskibsdirektivet, Korsør

-20/12 fastlagt halv snes medlemsmøder om afløserfærge mv. til januar måned

- 20/12 regnskab, afslutning mv, månedsrapport, Ærøskøbing

Read more...

Månedsrapport september 2018

Færgesekretariatets september 2018 rapport

- 3/9 finansieringsmøde afløserfærgen, Kbh

- 3/9 udsendt august rapport

- 5/9 sendt Landevejsprincip/Finanslovsforslag til politikere

- 5/9 lancering af Ø-pas partnerskab med Landdistrikternes Fællesråd, Kbh

- 5/9 aftenmøde med færgerepræsentanter, Kbh

- 6/9 drøftet afløsergaranti og Landevejsprincip med Økonomi-og indenrigsministeriet

- 9/9 henvendelse til ordførerne om Landevejsprincippet

- 12/9 input til DTUs autonomi forskningsprojekt

- 12/9 formandsmøde, Kalundborg

- 12/9 møde med Sammenslutningen af Danske Småøer, Årslev

- 13/9 udsendt Styregruppe materiale

- 13/9 aftalt færgeindstik i Maritime Danmark ultimo året

- 13/9 møde med norsk Søforsikringsselskab, Ærø

- 13/9 drøftet mulig serviceaftale med motorleverandør

- 13/9 bekræftet nyt hold til simulatortræning, Vaxholm

- 14/9 investormøde om afløserfærgen, Kbh

- 17/9 møde Quantic om næste Ø-panel runde, Søborg

- 18/9 nyt investormøde om afløserfærgen, Kbh

- 19/9 møde med Søfartsmuseet bl.a. om færgeudstillinger, Helsingør 

- 20/9 drøftelse med Søfartsstyrelsen om regelsanering

- 20/9 interview med Maritime Danmark om afløserfærgen, Svendborg

- 21/9 udsendt Færgesekretariatets Nyhedsbrev

- 21/9 budgetgennemgang, Ærø

- 21/9 medlemsmøde, Svendborg

- 21/9 leverandørmøde med Viking, Svendborg

- 24/9 møde med Ødyséen om færgebooking mv., Kbh

- 25/9 Styregruppemøde, Odense

- 26/9 møde med leverandør om hjemmesideevaluering, Ærø

- 27/9 drøftet venlighedskurser/artikel med FOA

- 2/10 foredrag om Færgesekretariatet i Færgehistorisk Selskab, Taastrup

- 4/10 proceskonsulent, Svendborg

- 5/19 Marstal Navigationsskole, Ærø

- 9/10 leverandørmøde om færgeservice, Køge

- 9/10 møde Dansk Folkeparti om finanslov mv., Christiansborg

-10/10 statusmøde med Kommunernes Landsforening, Kbh

Read more...