Høring om sommerpakken

Udvalget for Landdistrikter og Øer afholder i fællesskab med Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer en åben virtuel høring om sommerpakken onsdag den 24. februar kl. 10.00-12.30. Færgesekretariatet deltager også med et indlæg

Read more...

Farvel til ECOPRODIGI og goddag til EXOPRODIGI - arbejdet med miljøbevidst færgefart

Færgesekretariatet er sammen med en række partnere med til at sikre at færgefart bevæger sig i den rigtige retning; den grønne.

Som en del af ECOPRODIGI Projektet har Færgesekretariatet i samarbejde med en række andre nationale and internationale partnere arbejdet med at fremme og understøtte miljøbevidst færgefart. Vores rolle har specifikt været at arbejde på design og testning af optimiseringsudstyr på en række udvalgte indenrigsfærger her i Danmark, samt indsamle data herfra. Proktet er nu ved at nå til vejs ende, men resultaterne videreudvikles i forlængelsesprojeket EXOPRODIGI.

Read more...