Månedsrapport februar 2019

 

- 1/2 interview om afløserfærgen til SaDS medlemsblad

- 4/2 møde Ærø Erhvervs og Turistforening om ø-hop mv., Ærøskøbing

- 4/2 statusmøde (telcon) om afløserfærgen

- 4/2 FS tilknyttet Skibstilsynsrådet i Søfartsstyrelsen

- 4/2 afsendt høringsskrivelse til ØIM om Landevejsprincippet

- 4/2 tilknyttet SamsøRederi til regelsaneringsarbejdet i Søfartsstyrelsen

- 5/2 medlemsmøde Haderslev Kommune, Haderslev

- 5/2 medlemsmøde Aalborg Kommune, Nørre Sundby

- 6/2 formandsmøde, Kalundborg

- 7/2 udsendt Nyhedsbrev inkl. interview med formanden for Landdistriktsudvalget

- 7/2 møde event-konsulent, Hørsholm

- 7/2 drøftet afløserfærgeprojekt med Dansk Metal

- 8/2 flere fagbladsartikler om formandens Nyhedsbrev om færgeføreruddannelse 

- 8/2 støtteerklæring til Aalborg Kommunes batteriprojekt

- 11/2 statusmøde med KL, Kbh.

- 12/2 afklaret start for forhøjet Landevejsprincip med OIM

- 14/2 afsluttende overenskomstrådgivning til medlem

- 18/2 statusmøde (telcon) afløserfærgen

- 19/2 opstartsmøde ACOVEM batterikursus, Marstal

- 19/2 møde om hjemmesidetilbud til medlemmer, Ærøskøbing

- 19/2 næste simulatortræning i Vaxholm med FS støtte fastlagt

- 19/2 undersøgt sejladskrav på Storebælt for medlem

- 20/2 interview til Medlemsbladet med Søfartsstyrelsens direktør, Valby

- 20/2 undersøgt mulig deltagelse for medlem i FS dieselaftalen

- 20/2 drøftet søforsikringer med ny leverandør, der dog frafaldt

- 21/2 møde Ødysséen om ø/færge data, Kbh.

- 22/2 medlems/leverandørmøde, Køge

- 25/2 udsendt udvidet indkøbsaftale med Viking om service på brandudstyr

- 25/2 besvaret maritim kompetence undersøgelse fra SIMAC

- 26/2 fastlagt FS færgeteknikermøde på medlemsfærge om fornyelse etc.

- 27/2 møde smøreolieleverandør, Svendborg

- 28/3 udsendt materiale til Styregruppemøde i Odense

- 29/3 drøftet mulig færgemøde/seminar med medlemskommune

- 1/3 sendt udkast Færgeføreruddannelsen til Søfartsstyrelsen

- 1/3 møde formanden Dansk Metal om færgekonference mv., Kbh.

- 1/3 møde journalist om interview med Lollands borgmester m.fl., Hellerup

- 1/3 drøftet udkast til færgeføreruddannelse med Marstal Navigationsskole

- 4/3 godkendelse af FS regnskab 2019 hos Ærø Kommune

- 4/3 møde Økonomi-og indenrigsministeriet om garantiordning, Kbh.

- 5/3 møde FOA’s formandsskab om færgeføreruddannelse mv., Kbh.

- 6/3 set på fornyelse/udvidelse af indkøbsaftale med Hempel

- 6/3 workshop Søfartsstyrelsen og medlemmer om nye passagerskibsregler

 

 

 

Read more...

Månedsrapport januar 2019

 

- 3/1 udarbejdelse af oplæg til Ødysséen‘s analysearbejde vedr. småøerne

- 3/1 overenskomstdrøftelser med rådgiver og medlemskommune

- 4/1 medlemsbesøg i Slagelse Kommune, Slagelse

- 7/1 statusopgørelse vedr. søforsikringstilbud til medlemmerne

- 7/1 drøftelse med Danske Maritime omkring færgeudbud og nybygning

- 8/1 møde om bemanding af afløserfærgen i Søfartsstyrelsen, Valby

- 8/1 telefonkonference med juridiske rådgivere i Njord Law

- 9/1 medlemsbesøg i Faaborg/Midtfyn Kommune, Faaborg

- 9/1 medlemsbesøg i Svendborg Kommune, Svendborg

- 10/1 møde med journalist Mette Volander om interview på Christiansborg 

- 11/1 udsendelse af høringsudkast til ny lov om Landevejsprincippet

- 14/1 besøg hos Langelands Turist- og Erhvervskontor, Rudkøbing

- 15/1 medlemsbesøg i Holbæk Kommune, Holbæk

- 15/1 medlemsbesøg i Kalundborg Kommune, Kalundborg

- 16/1 udsendelse af forslag til “letter of intent” ift. afløserfærgen til medlemskommuner

- 16/1 batteriseminar på el-færgen Ellen, Søby

- 16/1 indsendt Færgesekretariatets bemærkninger til Søfartsstyrelsen vedr. Passagerskibsdirektivet

- 17/1 medlemsmøde i Lolland Kommune, Kragenæs 

- 18/1 møde med Søfartsstyrelsen om ny færgeføreruddannelse mv., Korsør

- 21/1 besvaret forespørgsel fra KL om overenskomstfortolkning mv.

- 21/1 redaktionsmøde om februar Nyhedsbrevet

- 21/1 statusmøde om afløserfærgen med OMT og Njord Law, Kbh.

- 22/1 medlemsmøde og sejlads med Tunø-færgen, Hov

- 22/1 frokostmøde med borgmester Uffe Jensen, Odder 

- 23/1 nytårskur og konference hos Ærø Turist-og Erhvervsforening, Søby

- 23/1 drøftet Årsmøde samt interview til Medlemsblad med Søfartsstyrelsens direktør

- 24/1 medarbejdersamtale Færgesekretariatet, Ærøskøbing 

- 24/1 telecon med KL om overenskomstspørgsmål og -samarbejde

- 24/1 drøftet ECOPRODIGI status med Aalborg Universitet

- 25/1 medlemsbesøg Norddjurs Kommune, Grenå

- 25/1 melding udsendt om forenkling af røgdykkerkrav

- 25/1 status for årets ECO-Shipping træning i Vaxholm

- 28/1 aftalt statusmøde med FOA’s formandsskab

- 28/1 medlemsmøde Kalundborg Kommune, Kalundborg

- 29/1 drøftet bemanding af ø-færger med OMT

- 30/1 møde med maritim underleverandør, Svendborg

- 31/1 regnskabs- og budgetmøde, Ærøskøbing

- 31/1 møde med forsikringsmægler, Ærøskøbing

- 1/2 interview om afløserfærgen til Sammenslutningen af Danske Småøers blad

- 4/2 møde med Ærø Turist-og Erhvervsforening, Ærøskøbing

- 4/2 afsendt Færgesekretariatets høringsskrivelse om Landevejsprincippet mv.

- 4/2 telecon om status for afløserfærgen med OMT og Njord Law

 

Blandt de kommende møder kan nævnes 5/2 medlemsmøder i hhv. Haderslev og Aalborg, 6/2 formandsmøde i Kalundborg og 11/2 statusmøde i Kommunernes Landsforening.

 

 

 

Read more...