Månedsrapport april 2020

Færgesekretariatets april 2020 rapport

- 1/4 virtuelt møde med finansieringsrådgivere for afløserfærgen

- 1/4 set på klimaforespørgsel fra Samsø Kommune

- 1/4 udsendt marts måned rapport

- 2/4 fået udsat ECOPRODIGI projektfærdiggørelse til årets udgang

- 2/4 udarbejdet udkast til miljøansøgning for medlemskommune

- 2/4 drøftet Klimapartnerskaber med Søfartsstyrelsen

- 3/4 udsendt referat fra Styregruppemødet 19. marts

- 3/4 drøftet forenklet corona-indberetning med Trafikstyrelsen og udsendt til medlemmer

- 6/4 virtuelt møde med klima/miljørådgiver

- 7/4 fået tilbud på tilpassede brandkurser uden røgdykkerkrav

- 8/4 virtuelt møde om tilbud på røgrensningsanlæg

- 14/4 foreløbig afvist tilbud om udstødningsfiltre/røgrensning som også var sendt til Klimaministeren

- 15/4 drøftet analyse om omstilling af færger til el-drift som igangsat af Folketinget med KL og Færgesekretariatets tekniske rådgivere

- 15/4 formandsdrøftelse om årsmøde mv.

- 16/4 sammen med KL fået optaget artikel om Færgesekretariatet i Teknik og Miljø

- 16/4 virtuelt Teams møde med Svendborg Kommune m.fl. om miljøfærge

- 16/4 set på Søfartsstyrelsens høring om lastelinier mv.

- 17/4 udsendt notat til borgmestre om færgeinvesteringer og finansieringsmuligheder

- 17/4 set på Søfartsstyrelsens høring om stabilitetskrav for passagerskibe

- 17/4 virtuelt møde om indkøbsrammeaftale for færger

- 17/4 inviteret Søfartsstyrelsens direktør til at deltage i virtuelt panel på Årsmøde

- 20/4 større interview med Søfart om færgeinvesteringer og corona-krisen

- 20/4 set på Søfartsstyrelsens høring om lægeundersøgelser mv.

- 22/4 advokatdrøftelse om udbudsregler for færgeinvesteringer

- 22/4 færdigredigeret Færgesekretariatets forslag til klima-og miljøstrategi

- 24/4 udsendt oplæg til Årsmøde til Styregruppen

- 24/4 virtuelt projektmøde ACOVEM om batteridrift

- 24/4 set på høring fra Søfartsstyrelsen om kvalifikationskrav mv.

- 24/4 udsendt indkaldelse til medlemmerne om det virtuelle Årsmøde 

- 28/4 endeligt godkendt Medlemsblad til tryk og udsendelse

- 29/4 i samarbejde med Ærøs borgmester rykket Styrelsen for Instutioner for godkendelse af færgenavigatøruddannelsen

- 29/4 drøftet kompensationsmulighederne for trafiktab under coronakrisen med KL

- 30/4 virtuelt møde i Skibstilsynsrådet under Søfartsstyrelsen om corona-krisen

- 30/4 udsendt endeligt mødemateriale til medlemmerne omkring Årsmødet

- 1/5 virtuelt bestyrelsesmøde i SamsøLinien

- 4/5 drøftelse med Dansk Metal om afløser/standardfærge-projektet og møde Indenrigsministeren

- 5/5 virtuelt møde med Aalborg Kommune om deres færgeinvesteringer