Månedsrapport marts 2020

- 2/3 udsendt rapport for februar

- 3/3 med KL færdiggjort artikel til Teknik og Miljø

- 3/3 regnskabsmøde med Ærø Kommune

- 3/3 udsendt mødemateriale til Styregruppe

- 4/3 udarbejdet regnskab 19 og budget 20

- 5/3 møde med finansrådgiver, Kbh

- 9/3 møde Fyns Maritime Klynge, Svendborg

- 10/3 takkebrev til Søren Adsersen i anledning af hans udtræden af Styregruppen

- 10/3 møde med pensionskasse, Kbh

- 10/3 journalist om færgernes klimaudfordring, Kbh

- 12/3 udsendt cirkulære om corona og færgesejlads

- 13/3 medlemsrådgivning om corona samt dispensationer fra Søfartsstyrelsen om ophold vogndæk mv.

- 16/3 drøftet fyrtårnsprojekter med Miljøstyrelsen

- 17/3 udsendt cirkulære fra Søfartsstyrelsen om corona-dispensationer mv.

- 18/3 medlemshøring om nye regler for skibsmedicin mv. 

- 19/3 virtuelt Styregruppemøde

- 19/3 beredskabsdrøftelse med Søfartsstyrelsen

- 20/3 udsendt rapport fra Klimapartnerskabet for det Blå Danmark

- 20/3 månedsregnskab til Ærø Kommune

-  20/3 drøftet tekst om færgefinansiering/udbud med advokat

- 23/3 afmeldt/aflyst Årsmødet mv. til maj

- 23/3 udsendt KL melding om fleksibel arbejdskraftanvendelse

- 24/3 interview Landbrugsavisen om ø-besejling

- 24/3 udarbejdet udkast til Styregruppereferat

- 25/3 telefonkonference med Søfartsstyrelsen om lægetaske og skibsmedicin

- 26/3 udsendt alle kontingentfakturaer til medlemskommunerne

- 27/3 søgt og fået forlænget ACOVEM batteriprojekt året ud 

- 30/3 redaktionsmøde om Medlemsblad

- 30/3 udsendt borgmesterbrev om fremrykning af maritime ordrer mv.

- 31/3 drøftet ø-hop færgeprojekt med Erhvervshus Fyn

- 31/3 drøftet færgenavigatør uddannelse med Marstal Navigationsskole samt eventuel ministerhenvendelse

- 1/4 drøftet møde med indenrigsministeren om udviklingsfærge med Dansk Metal