Månedsrapport oktober 2019

- 1/10 første rapport om Ø-barometeret med høje svarprocenter

- 1/10 fastlagt produktionsplan for Medlemsbladet

- 2/10 udsendt Færgesekretariatets september rapport

- 2/10 møde i Bombebøssen, Christianshavn

- 3/10 møde Ærø Kommune, Ærøskøbing

- 4/10 drøftet røgdykkercertifikater, hviletid og regelsanering med Søfartsstyrelsen

- 7/10 fastlagt regelsaneringsmøde 13/11 med Søfartsstyrelsen

- 7/10 kronik om færgeinvesteringer i fagbladet Søfart

- 8/10 budgetmøde, Ærøskøbing

- 8/10 kort møde med søforsikringsmægler, Ærø

- 9/10 interview med formanden for Landdistriktsudvalget, Christiansborg

- 10/10 Landdistriktsudvalget accepterer Færgesekretariatets Ærø-tur invitation

- 10/10 møde med Analyse & Tal om Ø-barometeret, Kbh.

- 11/10 behandlet medlemsforespørgsel om Godstakstordningen

- 15/10 medlemsmøde om færgeinvesteringer, Kbh.

- 15/10 fastlæggelse af Venlighedskursus for Slagelse Kommune

- 21/10 møde med skibsværft om ø-hop færger, Rødby

- 22/10 møde med færgerepræsentanter/Nordens Skoleskibsvenner, Kbh.

- 23/10 møde med Sammenslutningen af Danske Småøer, Kbh.

- 24/10 batterikursus for medlemmer, Marstal

- 25/10 batterikursus for medlemmer, Marstal

- 25/10 drøftet ECOPRODIGI projekt med Aalborg Universitet

- 29/10 møde om den nye færgenavigatør uddannelse, Søfartsstyrelsen

- 30/10 udsendt materiale til Styregruppemødet 12/11

- 31/10 værftsmøde om Ø-hop færger, Faaborg

- 31/10 møde med proceskonsulent, Nowhuset

- 31/10 godkendt Medlemsblad til tryk og udsendelse