Månedsrapport november 2019

- 4/11 revideret udkastet til ny færgenavigatøruddannelse

- 4/11 drøftet Godstakstordningen med Trafikstyrelsen m.fl.

- 4/11 udsendt rapport for oktober måned

- 5/11 møde med Færgesekretariatets advokat, Kbh

- 6/11 udsendt sidste Styregruppemøde materiale

- 7/11 besøg hos trykkeri med Medlemsbladet, Kolding

- 8/11 udsendt november Medlemsbladet

- 8/11 indlæg om Færgesekretariatets arbejde på Småøernes Færgeselskabers konference, Nordborg

- 11/11 Kommunekonference i regi af Sammenslutningen af Danske Småøer, Odense

- 12/11 Færgesekretariatets Styregruppemøde, Odense

- 12/11 udsendt oplæg til mødedeltagerne i Søfartsstyrelsens regelsaneringsmøde

- 13/11 regelsaneringsmøde med Søfartsstyrelsen, Korsør

- 14/11 drøftet færgestrategi/rapport med konsulentfirma 

- 14/11 drøftet program mv. for besøg på Ærø af Landdistriktsudvalget

- 15/11 rapporteret om status for afløserfærgen til Indenrigsministeriet

- 15/11 fastlagt program mv. for fælles færgemøde i Vestsjælland

- 15/11 møde med danske færgeleverandører, Kbh.

- 17/11 sejlads med Slagelse Kommunes færger, Stigsnæs

- 18/11 udsendt spørgeskema til medlemmerne om forskningsprojekt/energisejlads

- 18/11 gennemgået høringsskrivelser med Søfartsstyrelsen

- 20/11 set på hviletidsbestemmelser med medlemmer/Søfartsstyrelsen

- 21/11 Ecoprodigi forskningsseminar, Kbh.

- 21/11 fastlagt Volvo Penta Seminar/ Optimeringsmøde for medlemmer

- 25/11 udarbejdet udkast til referat fra Styregruppemødet

- 25/11 afholdt venlighedskursus for Slagelse Kommunes færger

- 26/11 kommenteret på næsten færdige Ø-barometer rapport

- 26.-28/11 studietur om el-færgedrift med Aalborg Kommune, Norge

- 29/11 møde med færgerepræsentanter, Kbh.

- 2/12 færdiggjort doknings-og udbudsvejledning til medlemmerne

- 2/12 medlemsrådgivning om Godstakstordningen

Blandt de kommende dages møder kan nævnes 5/12 Svendborg Kommune, 6/12 Kommunernes Landsforening, 11/12 Viking og 12/12 Aalborg Kommune.