Månedsrapport september 2019

- 2/9 medlemsmøde, Slagelse

- 2/9 drøftet EU Passagerskibsdirektivet med tekniske rådgivere

- 2/9 sikret opbakning til fastholdelse af hviletidsbestemmelser fra fagforeningerne

- 4/9 møde i Søfartsstyrelsen med medlemmer om hviletidsbestemmelser, Valby

- 4/9 formandsmøde, Kalundborg

- 4/9 flyttet Færgesekretariatets Styregruppemøde til 12/11

- 5/9 statusmøde ACOVEM batteriprojekt, Marstal

- 5/9 besøg på el-færgen Ellen, Søby

- 5/9 forberedt innovationsworkshop om klima/miljø i Danske Maritime

- 6/9 drøftet ECOPRODIGI energimåleudstyr med medlemmer og forskere

- 6/9 møde med pensionskasse om færgefinansiering, Kbh.

- 9/9 lavet status om Landevejsprincip til politisk medlemsmøde

- 9/9 forespurgt Søfartsstyrelsen om status for færgenavigatøruddannelsen

- 10/9 møde Danske Maritime, Herlev

- 10/9 redaktionsmøde om Medlemsblad, Svendborg

- 10/9 møde Svendborg Havn, Svendborg

- 11/9 medlemsmøde, Aalborg

- 12/9 drøftet interessetilkendegivelse for færgeudbud med medlem og Njord Law

- 12/9 udsendt program for batteriseminar på Marstal Navigationsskole for medlemmer

- 12/9 anmodet Søfartsstyrelsen om status for regelforenkling og brodokumenter

- 13/9 interview DRP4Fyn om batterifærger

- 16/9 indlæg på Ø-Pas konference, Nyborg

- 18/9 statusmøde med KL, Kbh.

- 18/9 drøftelse med Miljøstyrelsen om teknologistøtte mv.

- 19/9 afleveret artikel til fagbladet Søfart om eldrift mv.

- 19/9 vurderet dokningsbestemmelser mv. med Njord Law

- 20/9 medlemsbesøg, Svendborg

- 23/9 drøftet mulig analyse af miljøvenlige brændstoftyper med tekniske rådgivere

- 24/9 færgemøde, Samsø

- 24/9 drøftet kostbestemmelser på kommunale færger med voldgiftsadvokat

- 25/9 medlemsmøde, Norddjurs

- 25/9 drøftet turismeanalyse med Dansk Ø Ferie

- 25/9 udsendt det endelige Ø-barometer spørgeskema til småøerne

- 26/9 møde Danske Maritime om færgestrategi, Herlev

- 27/9 møde advokatfirmaet Njord Law, Kbh.

- 1/10 efterlyst status vedr. hviletidsregler hos Søfartsstyrelsen

- 2/10 møde Bombebøssen med Søfartsstyrelsen m.fl., Christianshavn

- 2/10 gennemgået lovprogram og finanslovforslag (intet nyt udover det forventede i forhold til ø-støtte, Godstakstordning, Landevejsprincip og statsgaranti til afløserfærgen)