Batteriseminar II

Nu er der mulighed for at komme på kurset "Batteriseminar II for ø-færger", (Eldrift Advanced). Hovedtema er erfaringer fra godkendelse, idriftsættelse og sejlads af el-færgen Ellen.

- Kurset er for besætninger, overfartsledere og leverandører. Dette kursus er nummer to, men der vil være mulighed for at deltage, selvom man ikke var på det første kursus. Der laves materiale, så de, som ikke kunne deltage i Batteriseminar I (Eldrift Basic) kan være med på seminaret også, fortæller Henrik Hagbarth Mikkelsen, der er tilknyttet udviklingsarbejdet af el-færgen Ellen som konsulent og desuden er lektor på Marstal Navigationsskole og underviser på batteriseminarerne.

Aktiviteter og emner:

  • Medsejlads på Ellen og ladning i Søby.
  • Øvelser i skibssimulatoren på skolen.
  • Hybride løsninger som ÆrøXpressen og Kanalen.
  • Besøg hos ÆrøXpressen i Marstal.
  • Hvad er kritisk rutehastighed?
  • Beregning af batterilevetid og forståelse af batteribalancering i driftsmiljø.
  • Vedligehold og sikkerhed.

Ved gennemført kursus får deltagerne certifikatet: Eldrift Advanced. (for deltagere, der var med på batteriseminar I) ellers Eldrift Basic (mulighed for opgradering efterfølgende, hvis man ikke deltog i første batteriseminar i foråret).

Erfaringer fra Ellen

Til spørgsmålet om, hvordan, det egentligt går med Ellen, lyder svaret fra Henrik Hagbarth Mikkelsen:

- Jeg er virkelig glad og lettet, de foreløbige resultater viser, at vi har ramt inden for skiven. Vi ligger ikke over de oprindelige mål, men vi har ramt inden for en margin på 5-10 % og er stadig i gang med at optimere.

Projektet kan sætte ”tjek” ved en lang række punkter.

- Ellen er nu sat i drift efter en sejlplan, der dog endnu ikke er den ”helt rigtige”, der arbejdes fortsat på at få batterierne afbalanceret – nogle af de i alt 26.800 celler halter bagefter, og det spærrer for de andre celler. De bliver skiftet i efteråret, hvor Ellen forventes at overgå til ”den hårde sejlplan”.

- Som på alle nybygninger har der været alarmer, men egentlig forbavsende få, og de er i aftagende, fortæller Henrik Hagbarth:

- Den skærer søen flot, og hækbølgen slukkes næsten ud af bovbølgen – lige efter bogen.

- Passagererne er glade for salonen, der er lige over vandlinjen. Ellen er komfortabel at være i, og soldækket i to etager og med udsyn for-efter er populært, og så er det naturligvis et ekstra plus, at elmotorerne er støjsvage.

Alle ture fuldt bookede

- Meldingen fra skibsførerne er, at de er glade for at sejle Ellen – den er god at manøvrere med kraftig reaktion fra bovthrusterne, hvad der er vigtigt, for det er ret små havne, den sejler på, understreger Henrik Hagbarth, der tilføjer, at besætningerne har haft stor glæde af at forberede sig i simulator.

- For nylig er den første elregning gjort op, og det ser fornuftigt ud – for en færge, der har været udsolgt på alle afgange, lyder den første statusmelding samtidig med, at Henrik Hagbarth understreger, at udviklingsarbejdet ikke er slut, og at der formentlig fortsat vil komme nogle udskiftninger, tilretninger og andet, som koster penge.

 

Seminaret løber af stablen torsdag d. 24. og fredag d. 25. oktober på Ærø (mulighed for at støde til seminaret i Fynshav 10:45 torsdag.)

Tilmelding igennem Færgesekretariatet, hør mere ved henvendelse til Lotte Clausen Rhodes  eller Jan Fritz Hansen.