Færgesekretariatet på Danmarks Maritime kultur- og folkemøde

Mød Færgesekretariatet på Det Maritime Folkemøde i Korsør i debat om rekruttering til de maritime erhverv.

Det Maritime Folkemøde løber af stablen i uge 34 i Korsør. Der er et langt og spændende program – der løber fra mandag den 19. august og frem til søndag den 25. august– det kan findes her:

Folkemøde

 Debat om rekruttering

Fra Færgesekretariatets side vil vi gerne pege på en særlig spændende diskussion om rekruttering til Det Blå Danmark. Her deltager sekretariatsleder for Færgesekretariatet, Jan Fritz Hansen, og oplægget er:

Hvordan tiltrækkes flere unge til de maritime uddannelser, hvordan synliggøres fx et arbejdsliv til søs – og hvad vil det sige i dag at gøre karriere inden for maritime erhverv?

Bliver det ved med at være muligt at tiltrække mennesker til maritime erhverv og udvikle maritime kompetencer, der adresserer fremtiden behov?

 Samtale mellem panel og publikum

En samtale mellem panel og publikum om, hvad der fremadrettet skal til på uddannelsesområdet for at vi kan fastholde Danmark som globalt, maritimt kraftcenter.

Det foregår lørdag den 24. august kl. 10:30 til 11:30 på Flådestationen i Korsør.....Ses vi?

 I panelet er:

Torben Mikkelsen, chef for Marinestaben, kontreadmiral

Jeppe Carstensen, forstander for Marstal Navigationsskole

Steen Nielsen, Chefkonsulent, Uddannelsen og Kompetencer, Fyns Maritime Klynge,

Vibeke Toft Müller, Akademichef Zealand,

Jan Fritz Hansen, sekretariatsleder, Færgesekretariatet,

Asser Amdisen, direktør Georg Stage (ordstyrer)