Månedsrapport april 2019

 

 - 1/4 møde søforsikringsmægler, Kbh

- 2/4 telcon om afløserfærgegaranti

- 2/4 kommentarer til Indenrigsministeriet om garanti-lovforslag

-3/4 drøftelse SaDS om Folkemødet

- 4/4 ECOPRODIGI rapportering til EU

- 4/4 to artikler optaget i Maritime Danmark

-4/4 udsendt positiv 1.behandling af Landevejsprincippet

- 5/4 formandsmøde i KL, Kbh

-7/4 udarbejdet spørgeramme til Ø-panel

- 8/4 opdateret Færgesekretariatets kommunikationsplan

- 9/4 interview Søfart om batteridrift til helsides artikel

- 10/4 tilmeldt generalforsamlingen i SaDS

- 10/4 fastlagt nyt venlighedskursus på Anholt

- 10/4 udsendt påmindelser om FS’s Årsmøde

- 11/4 møde FOA om ny færgeuddannelse, Marstal

- 11/4 møde Marstal Navigationsskole om venlighedskurser

- 12/4 støttet op om turistprojekt med Dansk Ø-ferie

- 12/4 drøftelse af færgerapport fra Rambøll

- 15/4 fastlæggelse af FS’s events på Folkemødet

- 16/4 færdiggørelse af Årsmøde dokumenter

- 24/4 ACOVEM partnermøde om eldrift, Ærø

- 25/4 redaktionsmøde Medlemsblad

- 25/4 udsendt vedtaget Landevejsprincip

- 25/4 udsendt endeligt Årsmødeprogram

- 25/4 inviteret til medlemsbesøg hos Viking

- 29/4 Formandsmøder, Kalundborg

- 30/4 fastlagt nye batterikurser i Marstal

- 1/5 en artikel optaget i Maritime Danmark

- 2/5 regelsaneringsmøder med Søfartsstyrelsen, Korsør

- 3/5 interviews med Hjarnøfærgen

- 6/5 udsendt pressemeddelelse om Årsmødet

- 6/5 udsendt Medlemsbladet

- 6/5 interview P4Sjælland om Årsmødet

- 7/5 indlæg på FOA konference om færgeuddannelsen, Kolding