Færgekommuner holder møde om tættere driftssamarbejde

Færgesekretariatets Årsmøde starter med, at de flere end 50 deltagere sejler til Fejø og holder første del af mødet der. Færgesekretariatets Årsmøde starter med, at de flere end 50 deltagere sejler til Fejø og holder første del af mødet der. Foto: Carsten Lundager

Skal kommuner med øer arbejde endnu tættere sammen om driften af deres ø-færger? Kan vi optimere færgedriften i et fælles kommunalt samarbejde i forskellige dele af landet? De spørgsmål er til diskussion den 9. og 10. maj, hvor Færgesekretariatet holder årsmøde på den lille ø, Fejø, ud for Lolland.

Foreløbig er 15 ud af 18 danske kommuner med øer og færger tilmeldt Færgesekretariatets Årsmøde, hvor et vigtigt punkt på dagsordenen er, om kommunerne i fremtiden skal arbejde endnu tættere sammen om driften af ø-færgerne.

Sekretariatet – og færgekommunerne – er allerede kommet rigtig langt i det fælles samarbejde i de fire år, hvor Færgesekretariatet har eksisteret:

Fælles indkøb, udvikling af en standard afløserfærge, færgenavigatøruddannelse, kurser, turistfremme, regelsanering, rammevilkår, energioptimering etc. Flere og flere kommuner benytter sig af tilbuddene.

Færgesekretariatet arrangerer desuden en lang række kurser og møder, hvor de forskellige færgeoverfarter møder hinanden; og der er på en del områder opstået givtigt samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af de 18 kommuner med øer og færger.

 

Tættere samarbejde

”Vi har i Færgesekretariatets Styregruppe overvejet, om dette samarbejde skal søges yderligere styrket.

Svaret er selvsagt et stort JA. Men på hvilken måde?” siger formand for Færgesekretariatets Styregruppe, Michel van der Linden og fortsætter:

”Et bud er, at vi kan fortsætte med at udbygge vores fælles samarbejde og de mange projekter, vi løbende sætter i søen, og som understøtter vores hovedmålsætninger,” foreslår Michel van der Linden:

”Et andet bud er, at vi kan gå videre og udvikle et tættere driftssamarbejde kommunerne imellem.

Det har vi som kommuner allerede gode erfaringer med på en række andre områder.

Måske kan vi optimere færgedriften i et fælles kommunalt samarbejde i forskellige dele af landet?

Det er noget af det, vi skal drøfte på det kommende årsmøde i Færgesekretariatet.”

 

15 kommuner

Som en del af Årsmødet, sejler de godt 50 deltagere med færgen over til Fejø, hvor en del af mødet bliver holdt. Resten af Årsmødet afholdes i Maribo.

Foreløbig er 15 ud af de 18 medlemskommuner tilmeldt Årsmødet, hvor også flere lokalpolitikere, Lollands borgmester, næstformanden for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, Kommunernes Landsforening samt Søfartsstyrelsens direktør deltager.

 

Disse kommuner er tilmeldt: Aalborg, Skive, Struer, Norddjurs, Odder, Hedensted, Haderslev, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø, Lolland, Holbæk, Kalundborg og Slagelse.

  

FAKTA om Færgesekretariatet:

• Færgesekretariatet har kontor i Ærøskøbing.

• Færgesekretariatet omfatter de 18 danske kommuner, som har øer og færger og får andel i de særlige ø-tilskud. Sekretariatet blev etableret som led i en politisk aftale, og aktiviteterne er finansieret gennem en statslig forhøjelse af ø-tilskuddet.

• Hver femte danske kommune er med i Færgesekretariatet.

• De danske ø-færger er de små danske øers livsnerver. Hvis turisme, erhvervsliv og

bosætning skal lykkes, er færgeforbindelsen afgørende.

• Færgesekretariatets hovedformål er at fremme driftsoptimering og et løbende kommunalt samarbejde på færgeområdet for de 18 danske kommuner, som har ø-færger og får andel i de særlige ø-tilskud.