Månedsrapport marts 2019

 

- 1/3 møde med formanden for Dansk Metal om færgeinvesteringer, Kbh

- 1/3 møde journalist Volander om interviews til medlemsblad, Hellerup

- 1/3 indsendelse af forslag til færgenavigatøruddannelse fra Marstal Navigationsskole

- 4/3 møde Økonomi-og indenrigsministeriet om garantiordning, Kbh

- 5/3 møde FOA’s formandskab om færgeuddannelse mv., Kbh

- 5/3 udsendelse af informationsbrev om sydfynsk Ø-hop 2019

- 6/3 færdiggørelse af hjemmesidetilbud til medlemmer

- 6/3 møde Søfartsstyrelsen om EU’s Passagerskibsdirektiv, Korsør

- 7/3 udsendelse af Færgesekretariatets februar rapport

- 7/3 færdiggørelse af regnskab 18 og budgetforslag 19

- 7/3 set på kursustilbud om farligt gods og affaldshåndtering

- 7/3 formandsmateriale mv. til Styregruppemødet færdiggjort

- 7/3 drøftelse af Ø-hop muligheder i forhold til Ærø

- 8/3 drøftelse med leverandør om beklædning færgepersonale

- 8/3 interview til The Telegraph i UK om færgenavigatøruddannelsen

- 11/3 redaktionsmøde om Medlemsblad, Jyderup

- 11/3 interviews med Lollands borgmester og formanden for Trafikudvalget

- 13/3 forlængelse og udvidelse af indkøbsaftale med Hempel

- 13/3 sendt forslag om studietur på færge til KL

- 14/3 Færgesekretariatets Styregruppemøde, Odense

- 15/3 aftale om interviews til Medlemsblad fra Anholtfærgen

- 18/3 Partnerskabsmøde i Landdistrikternes Fællesråd om Ø-passet, Kbh

- 18/3 fotosession med Lollands borgmester og formanden for Trafikudvalget

- 19/3 møde om fremtidige færgeinvesteringer med analysefirma, Kbh

- 19/3 telcon om status på afløserfærgeprojektet

- 19/3 sikret medlemsrabat på indkøb af nye redningsveste

- 20/3 Færgesekretariatets teknikere på medlemsbesøg, Hedensted

- 20/3 møde om finansiering af afløserfærge, Rungsted Havn

- 20/3 udsendelse af invitationer til Færgesekretariatets Årsmøde

- 20/3 indkaldelse af medlemmer til møde med FOA’s formandskab, Ærø

- 21/3 strategiforedrag ved Insead professor i Executive Forum, Kbh

- 22/3 diverse overenskomstrådgivning til medlem

- 22/3 aftalt opfølgningsmøde om regelsanering med Søfartsstyrelsen

- 25/3 udarbejdet referat fra Styregruppemødet 14. marts

- 26/3 udsendt pressemeddelelse om vort ACOVEM batteriprojekt og efteruddannelse

- 26/3 medlemsorientering om Landevejsprincippet for 2019

- 27/3 møde journalist Jens Nørgaard om tysk batteriprojekt, Ærø

- 28/3 møde med konsulent Karlshøj om sekretariatsbetjening, Svendborg

- 28/3 medlemsorientering om status på afløserfærgeprojektet

- 1/4 møde søforsikringsmægler Edge om status og nye produkter, Kbh

- 1/4 Færgesekretariatets artikler med formanden for Landdistriktsudvalget og Søfartsstyrelsens direktør offentliggjort i Maritime Danmark magasinet 

- 2/4 telcon om forslag til garantiordning for afløserfærgen

- 3/4 telcon med Sammenslutningen af Danske Småøer om Folkemødet

- 3/4 telcon med Økonomi- og indenrigsministeriet om afløsergarantien

- 3/4 fastlagt forløb for indlægsholdere på Færgesekretariatets Årsmøde

- 3/4 inviteret til Generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer

- 4/4 udsendt referat af positiv Folketingsdebat om Landevejsprincippet mv.

- 4/4 afrapportering af energioptimeringsprojekter under Ecoprodigi

- 5/4 formandsmøde med KL, Kbh