Ø-færgerne i forskningsprojekt

Sejerøfærgen - én af de danske færger som indsamler data Sejerøfærgen - én af de danske færger som indsamler data
Fire ø-færger er med i forskningsprojektet ECOPRODIGI, der via løbende logning og monitorering af energiforbrug skal føre til energioptimering. Projektets mål er at udvikle værktøjer til analyse og beslutningsstøtte på ø-færgerne.

Fire overfarter – Orø, Sejerø, Skarø/Drejø og Femø – er aktuelt i gang med installation af måleudstyr og energioptimeringer under EU programmet ECOPRODIGI, som Færgesekretariatet deltager i.

Aktuel status:

Sejerø- og Orøruterne er nået længst med dataindsamling og -analyse, og der er udviklet en række konkrete forslag for reduktion af energiforbrug i samarbejde med besætningerne. Dette skal valideres yderligere i foråret.

Skarø/Drejø er godt på vej i processen med at få sat flowmetre og midlertidigt datalogning op på færgerne.

På Femøruten er projektet aktuelt lidt efter de andre ruter, da der synes at være nogle udfordringer med datakvaliteten.

Der arbejdes på en ”enkel og fleksibel” løsning til datalogning, som forsøgsvis skal installeres på min. tre skibe på mere permanent basis. Dette muliggør løbende målinger af skibenes operation og energiforbrug, og derved danner det grundlag for løbende optimering af driften.  

Hvis projektet bliver en succes, er der mulighed for, at alle færgeruter får et tilbud om installation af datalogning og analyseværktøjer på kommerciel basis.

Alle data samles på skærm i styrehuset

Overfartsleder Rune Karstoft Nilsson fra Sejerøbugtens Færger siger:

- I den første del af programmet er de grundlæggende ting kommet på plads, her har der ikke været så meget nyt for os. Særligt Sejerøfærgen er så gammel, at alt data er ’analogt’, og det har været et stort arbejde at indsamle.

I næste fase, som starter nu, er målet, at der bliver udviklet et system, der kan omsætte de analoge data til digitale. Derefter kan der indsamles facts om færgens drift og energiforbrug – og de skal parres med data om de ydre påvirkninger som vind, strøm, bølger osv. Oplysningerne, både historiske og ”her og nu”, vil efter planen kunne aflæses på en skærm i styrehuset og bliver desuden sendt op i en sky, så de kan også hentes og bearbejdes i land.

Håber på positiv konkurrence

Rune Karstoft Nilssons forventning er, at systemet kan vise data for den enkelte sejlads og helt ned på skipperniveau:

- Jeg håber, besætningerne vil tage udfordringen op, og at det vil skabe en positiv konkurrence. Det er helt almindeligt i de store rederier, at besætningerne bliver målt på performance.

Koster ikke noget for færgeruterne

- Og så er det fantastisk, at vi ikke betaler en øre for analysearbejdet, slår Rune Karstoft Nilsson fast:

-Vi vil gerne lægge kræfter i at hjælpe de studerende, når de er ombord. Og vi oplever, at både de studerende og den tilknyttede lektor, Niels Gorm Rytter, på Aalborg Universitet har meget fokus på erhvervet og på at det, der bliver udviklet i projektet, rent faktisk kan anvendes i praksis.