Stor politisk opbakning til Færgesekretariatet

Færgesekretariatets interviewserie: FÆRGESTAFETTEN, starter med Peter Juel Jensen (V). Færgesekretariatets interviewserie: FÆRGESTAFETTEN, starter med Peter Juel Jensen (V). Foto: Carsten Lundager
Formand for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, Peter Juel Jensen (V), kalder Færgesekretariatets arbejde for fortrinligt - og ser frem til mere. Barren skal hele tiden hæves. Færgesekretariatet har bedt om hans bud på fremtiden for de kommunale ø-færger og småøer, om hans forventninger til en kommende afløserfærge og effekten af et udvidet Landevejsprincip med flere midler og takstnedsættelser i sommerferien, som et bredt flertal af Folketingets partier aftalte i 2018.

 Peter Juel Jensen (V) er en af de folketingspolitikere, der får ild i øjnene, når talen falder på landets småøer og ø-færger. Siden valget i 2015 har han været formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, som uofficielt går under betegnelsen ”Landdistriktspartiet”.

”Der er ingen tvivl om, at tilskuddene til passager- og godstakstnedsættelserne har haft stor positiv effekt på småøerne,” siger Peter Juel Jensen:

”Det fik vi politikere sat ord på i 2018 med økonomi- og indenrigsministerens fremrykkede evaluering af Landsvejsprincippet. Og aktuelt har jeg en klar forventning om, at de ekstra midler og fleksibilitet, som vi nu tilfører, vil blive omsat til gode beslutninger hos ø-kommunerne til gavn for øernes beboere og erhvervsliv.”

Færgesekretariatet beviser sit værd

Som formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer var Peter Juel Jensen i 2015 med til at etablere et fælles Færgesekretariat for de kommunale ø-færger. Sekretariatet så dagens lys 1. marts 2015 og samler ø-færger fra 18 kommuner med mindre øer.

”Jeg synes, at Færgesekretariatet har bevist sit værd. Sekretariatet gør sit arbejde på en fortrinlig måde. Det skaber større synlighed og sikrer en fælles stemme i spørgsmål om landets småøer, ø-færger og en masse andet. Færgesekretariatet samler interesser på tværs af kommuneskel, og det skaber merværdi for den enkelte ø-kommune og øerne. Og det er da andelstanken i sin bedste version,” siger Peter Juel Jensen.

I løbet af de tre år, der er gået, siden Færgesekretariatet blev realiseret, har han set et skift i det politiske klima omkring småøerne og ø-færgerne. Og i kølvandet på den øgede bevågenhed er fulgt penge og optimisme.

”Jeg synes, der er tale om et ægte paradigmeskifte. Første gang, jeg mødte Sammenslutningen af Småøer, handlede det mest om ren overlevelse. Nu er der allokeret rimelige midler og sat mange gode ting i gang omkring småøerne, og selvom der stadig er lang vej at gå, og vi stadig har lovgivning og arbejdsmarkedsaftaler, der spænder ben for småøerne, så står vi i dag i en helt anden og bedre situation,” siger Peter Juel Jensen.

Glæder sig til afløserfærgen

Han forventer sig rigtig meget af en kommende afløserfærge, som Folketinget i efteråret 2018 har muliggjort med en statslig driftsgaranti på 15 mio. kr. Færgesekretariatet har den nye standardfærge på tegnebrættet. Målet er, at færgen kan være klar i 2020 til indsættelse ved driftsudfald, dok og andet på alle de 26 forskellige ruter, som de kommunale ø-færger tilsammen besejler.

”Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille er Færgesekretariatets bedste ven! Han har knoklet for at få både Landevejsprincippet udvidet og garantien til afløserfærgen igennem Folketinget,” siger Peter Juel Jensen og fortsætter:

”Afløserfærgen er en fantastisk god idé. For det første løfter den en betydelig udgift væk fra den enkelte kommune, for det andet løfter den en ambition hos mange af de små øer på miljø- og klimaområdet, og for det tredje sætter afløserfærgen standarden for fremtidens ø-færge. Og så er færgen helt nødvendig for fortsat udvikling på øerne i forhold til bosætning og arbejdsmarked. Det løser jo det helt konkrete og alvorlige problem, der opstår, når øboere med arbejde på fastlandet ikke kan møde på job, fordi færgen ikke sejler,” siger Peter Juel Jensen, der glæder sig til at se færgeprojektet materialisere sig.

One size doesn't fit all

Men på mange andre områder end den kommende afløserfærge så er det vigtigt at holde sig for øje, at ”one size doesn't fit all”, når det gælder de danske småøer, mener Peter Juel Jensen, der selv er født, opvokset og bosiddende på Bornholm.

Noget af det, der gør de små øer allermest attraktive, er netop deres forskellighed. Og den er grundlagt på engagerede øboeres behov for og evne til at indrette sig forskelligt. Det skal være tåleligt at bo på en ø, og fra alle sider skal vi hele tiden flytte barren, mener udvalgsformanden:

”For det er billigt at investere de håndører, der reelt er tale om, i at gøre det endnu mere tåleligt at bo på øerne. Og selvom der måske ikke er så mange stemmer i området, så synes jeg, at kommunalpolitikerne i højere grad bør se deres øer som de små guldæg, de reelt er, fremfor rene udgiftsposter i et regneark.”

Kommuner, bred beslutningerne om jeres øer ud

Den store forskellighed fra ø til ø gør det endnu vigtigere med fleksibilitet i øernes rammer og, ikke mindst, at beslutninger om øernes udvikling er solidt demokratisk funderet. På sin vej rundt på øerne ser Peter Juel Jensen stor forskel på, hvor meget kommunerne inddrager dem, det hele handler om.

”Men alle steder møder jeg et kæmpe engagement og en ukuelig vilje blandt øboerne til at få deres ø til at blomstre – på trods af politiske, lovgivningsmæssige og finansielle forhindringer. De bedste beslutninger omkring vores øer bliver truffet i brede og åbne fora, som inddrager øboer, foreninger og erhvervsliv. Ø-kommunerne må ikke bare overlade beslutningskraften til deres kommunalbestyrelser,” siger Peter Juel Jensen.