Månedsrapport december 2018

 Færgesekretariatets december 2018 rapport

 

- 1/12 afløserfærgemateriale til potentiel investor

- 3/12 udgivelse af indstik i Maritime Danmark om afløserfærgen

- 3/12 udsendt Økonomi- og indenrigsministerens forord om Færgesekretariatet

- 3/12 netværksmøde med Henrik Sass-Larsen (S), Kbh.

- 4/12 drøftet medlemsarrangement med motorleverandør

- 5/12 Økonomi- og indenrigsministeriet om færgegaranti og Landevejsprincip, Kbh.

- 5/12 afklaret særlige forhold omkring statsøer og Landevejsprincip mv.

- 5/12 fastlagt særligt orienterings/medlemsarrangement med øboere mv.

- 6/12 færgedrøftelser SamsøLinien mv., Samsø

- 6/12 venlighedskursus i Faaborg/Midtfyn kommune

- 6/12 interview med Søfarts redaktør om Færgesekretariatet og finansloven

- 7/12 afleveret garanti/afløserfærgemateriale til Økonomi- og indenrigsministeriet

- 7/12 materiale til Danske Tursejleres medlemsblad

- 7/12 julefrokost med Ærø-færgerne, Ærøskøbing

- 10/12 DRP4 udsendelse om færger og øer

- 11/12 møde OMT om afløserfærgefinansiering, Kbh.

- 11/12 journalistmøde om politiske interviews, Hellerup

- 11/12 møde redaktøren for fagbladet Maritime Danmark, Kbh.

-12/12 møde Marstal Navigationsskole om venlighedskurser mv., Ærø

- 12/12 medlemsforespørgsel om beredskab med færger

- 12/12 fastlagt forløb af regelsaneringsmøde med Søfartsstyrelsen

- 14/12 drøftelse af færge projekter med Ødysséen

- 18/12 møde med færgeleverandør, Snekkersten

- 19/12 medlemsmøde med Søfartsstyrelsen om Passagerskibsdirektivet, Korsør

-20/12 fastlagt halv snes medlemsmøder om afløserfærge mv. til januar måned

- 20/12 regnskab, afslutning mv, månedsrapport, Ærøskøbing