Månedsrapport september 2018

Færgesekretariatets september 2018 rapport

- 3/9 finansieringsmøde afløserfærgen, Kbh

- 3/9 udsendt august rapport

- 5/9 sendt Landevejsprincip/Finanslovsforslag til politikere

- 5/9 lancering af Ø-pas partnerskab med Landdistrikternes Fællesråd, Kbh

- 5/9 aftenmøde med færgerepræsentanter, Kbh

- 6/9 drøftet afløsergaranti og Landevejsprincip med Økonomi-og indenrigsministeriet

- 9/9 henvendelse til ordførerne om Landevejsprincippet

- 12/9 input til DTUs autonomi forskningsprojekt

- 12/9 formandsmøde, Kalundborg

- 12/9 møde med Sammenslutningen af Danske Småøer, Årslev

- 13/9 udsendt Styregruppe materiale

- 13/9 aftalt færgeindstik i Maritime Danmark ultimo året

- 13/9 møde med norsk Søforsikringsselskab, Ærø

- 13/9 drøftet mulig serviceaftale med motorleverandør

- 13/9 bekræftet nyt hold til simulatortræning, Vaxholm

- 14/9 investormøde om afløserfærgen, Kbh

- 17/9 møde Quantic om næste Ø-panel runde, Søborg

- 18/9 nyt investormøde om afløserfærgen, Kbh

- 19/9 møde med Søfartsmuseet bl.a. om færgeudstillinger, Helsingør 

- 20/9 drøftelse med Søfartsstyrelsen om regelsanering

- 20/9 interview med Maritime Danmark om afløserfærgen, Svendborg

- 21/9 udsendt Færgesekretariatets Nyhedsbrev

- 21/9 budgetgennemgang, Ærø

- 21/9 medlemsmøde, Svendborg

- 21/9 leverandørmøde med Viking, Svendborg

- 24/9 møde med Ødyséen om færgebooking mv., Kbh

- 25/9 Styregruppemøde, Odense

- 26/9 møde med leverandør om hjemmesideevaluering, Ærø

- 27/9 drøftet venlighedskurser/artikel med FOA

- 2/10 foredrag om Færgesekretariatet i Færgehistorisk Selskab, Taastrup

- 4/10 proceskonsulent, Svendborg

- 5/19 Marstal Navigationsskole, Ærø

- 9/10 leverandørmøde om færgeservice, Køge

- 9/10 møde Dansk Folkeparti om finanslov mv., Christiansborg

-10/10 statusmøde med Kommunernes Landsforening, Kbh