Månedsrapport november 2018

Færgesekretariatets november 2018 rapport

-primo november artikler om Landevejsprincip og afløserfærgen på finansloven bl.a. i Danske Kommuner, Ritzau, Maritime Danmark, Fyns Amts Avis

-1/11 søforsikringsmøde med EDGE og Alandia, Kbh.

-2/11 udmeldt Økonomi-og indenrigsministerens pressemeddelelse om Landevejsprincip og Afløserfærgen

-2/11 møde Njord Law om garantiordning på finansloven, Kbh.

-5/11 artikler afleveret om blå vækststrategi til indstik i Maritime Danmark

-5/11 udsendt forslag til teknisk serviceaftale med underleverandør

-5/11 drøftet persondatalovgivning med færgernes bookingudbydere

-5/11 afklaret medlemsspørgsmål om forøget Landevejsprincip med Økonomi-og indenrigsministeriet

 -6/11 bestilt faciliteter til næste Årsmøde på Lolland

-6/11 regelsaneringsmøde med medlemmer og Søfartsstyrelsen, Korsør

-7/11 elektroingeniør på projektfærger under ECOPRODIGI

-8/11 undersøgt anløbsforhold afløserfærgen for to medlemmer

-8/12 tilmeldt Færgesekretariatet som debatarrangør på Folkemødet 2019         

-8/11 udsendt opfølgning på regelsaneringsmøde i Søfartsstyrelsen

-8/11 hentet nytrykt Medlemsblad, Kolding

-9/11 indlæg på Småøernes Færgeselskabers Årsmøde, Vemb

-10/11 udsendt Medlemsblad nov. 18

-12/11 Medlemsbladet lagt på Folketingets hjemmeside

-13/11 telcon med Aalborg Universitet om Ecoprodigi status

-13/11 indkøb af forskelligt energimåleudstyr og service til ECOPRODIGI projektfærgerne

-13/11 drøftelse med Rambøll om færgeoptimeringsrapport

-13/11 middag med Landdistrikternes Fællesråd og Folketingets ø-ordførere, Kbh.

-13/11 drøftet projekt afløserfærge med Lohals iværksættere

-14/11 udsendt regelsaneringsspørgsmål til medlemmer

-14/11 undersøgt forskellige ø-hop leverandører

-15/11 udsendt analyse om enkle/nemme booking forbedringer til medlemmerne

-15/11 Turismekonference med Naturturisme, Sønderborg

-15/11 drøftelse med Økonomi-og indenrigsministeriet om garantiforhold

-15/11 drøftelse om simulatorudbud med Søfartsstyrelsen

-16/11 interview med Lollands Folketidende om afløserfærgen

-16/11 fastlagt december venlighedskursus med Faaborg/Midtfyn

-16/11 godkendt medlemsinvesteringer i brændstofs-målere under EU projekt

-18/11 godkendt indstik i Maritime Danmark om Færgesekretariatet med forord af Økonomi-og indenrigsministeren

-19/11 stoppet russisk spamangreb via Færgesekretariatets hjemmeside

-19/11 drøftelse med Finansministeriet om garantiordning

-19/11 fundet færge vurderingsmand til medlem

-20/11 Ecoprodigi foredrag på konference, Aalborg Universitet

-20/11 inviteret udvalgte landspolitikere til 2019 Årsmødet

-20/11 status for simulatortræning i Vaxholm; 7 kommuner tilmeldt næste år

-21/11 møde Søfartsmuseet bl.a. om færgeudstilling

-22/11 redaktionsmøde, Ærø

-22/11 udsendt ø-hop materiale til sydfynske borgmestre

-22/11 indkaldt større ø-kommuner og skibsarkitekter til regelsaneringsmøde

-23/11 gennemregnet driftsbudget for afløserfærgen, herunder forsikring

-23/11 møde Njord Law, Kbh.

-23/11 journalistmøde, Frederiksberg

-27/11 budget for afløserfærgen til Finansministeriet

-27/11 udsendt indkaldelse til december møde om regelsanering Søfartsstyrelsen

-28/11 drøftelse med Økonomi-og indenrigsministeriet om el-færgeudvikling

-28/11 modtaget accept af ansøgning til Syddansk Vækstforum om el-driftsuddannelser

-29/11 drøftet teknisk service med underleverandør

-30/11 udsendt månedsrapport for november

-30/11 månedsregnskab mv., Ærø

Blandt kommende møder; 3/12 Henrik Sass Larsen(S), 3/12 indstik i Maritime Danmark med ministerudtalelser om Færgesekretariatet og 5/12 møde med Økonomi-og indenrigsministeriet.