Månedsrapport oktober 2018

Færgesekretariatets kontor i Ærøskøbing Færgesekretariatets kontor i Ærøskøbing Bjørg Kiær

Færgesekretariatets oktober 2018 rapport

 • 2/10 foredrag om FS for Færgehistorisk Selskab, Tåstrup
 • 2/10 møde med skibsdesignere, Tåstrup
 • 3/10 bestilt mødefaciliteter til Folkemødet 2019
 • 3/10 fastlagt Styregruppemøde til 14/3 -2019 i Odense
 • 3/10 drøftet artikel om venlighedskurserne med FOA
 • 4/10 drøftelse med motor underleverandør om præsentation for medlemmer
 • 4/10 proceskonsulentmøde, Svendborg
 • 5/10 besøg el-færgen ELLEN, Søby
 • 8/10 gennemgang af regeringens Lovprogram
 • 8/10 rapporteret ECOPRODIGI anden periode
 • 9/10 servicetilbud fra underleverandør, Køge
 • 9/10 finanslovsmøde med Dansk Folkeparti, Christiansborg
 • 10/10 statusmøde med Kommunernes Landsforening, Kbh.
 • 10/10 vurderet test-brændstofsmåler til medlem
 • 10/10 udsendt FS september rapport
 • 11/10 færgemøde med OMT, Kbh.
 • 12/10 ansøgning Syddansk Vækstforum om el-drift, Marstal
 • 12/10 møde redaktør færgeindstik i Maritime Danmark, Ærø
 • 15/10 drøftelse med Økonomi-og indenrigsministeriet om miljøtiltag på færger
 • 17/10 gennemgang af afløserfærgebudget, Svendborg
 • 18/10 besvaret miljøspørgsmål fra medlem vedr. letter of support
 • 18/10 artikler leveret til Medlemsbladet
 • 22/10 medlemsmøde om færgeinvesteringer
 • 22/10 møde om færgeservicetilbud, Kbh.
 • 23/10 partnerskab for Ø-passet, Dansk Erhverv
 • 23/10 journalistmøde om sociale medier, Hellerup
 • 24/10 udsendt godkendt referat fra Styregruppemødet ult. september
 • 25/10 søforsikringsmøde, Svendborg
 • 25/10 drøftelse af bookinganalyse, Ærøskøbing
 • 25/10 lanceret ny og optimeret hjemmeside for FS
 • 30/10 godkendt Medlemsblad til tryk, udkommer næste uge
 • 30/10 møde om indstik i Maritime Danmark, Kbh
 • Blandt de kommende møder kan nævnes: 1/11 søforsikringsmøde EDGE, 2/11 Njord Advokatfirma, 6/11 regelsanering med Søfartsstyrelsen og 9/11 indlæg på Småøernes Færgeselskabers årsmøde.