Færgesekretariatet på Folkemødet 2018

Færgesekretariatet deltog i to debatter ved formand Michel van der Linden. Torsdag i debat med borgmestrene fra Lolland, Odder og Samsø. Fredag i debat om småøernes erhvervsliv med Folketingspolitikere fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Alternativet.

Færgeinitiativer i fokus

De mange tiltag, som Færgesekretariatet har taget for at ’skabe værdi med færgen’ og understøtte turisme, erhvervsudvikling og bosætning på vores dejlige danske øer, fik stor og god fokus i alle debatterne.
Et særligt nyt fokusområde er at se på regelsanering, så vi kan sikre en effektiv sejlads og det bedst mulige budget til at udvikle færgebetjeningen.

Ros fra Folketingspolitikere

Særligt formanden for Folketingsudvalget for Landdistrikter og øer, Peter Juel Jensen (V) og næstformand for samme udvalg, Lennart Damsbo Andersen (S) udtrykte stor tilfredshed med Færgesekretariatets initiativer. Samtidig blev det stadigt tættere samarbejde mellem Færgesekretariatet og Sammenslutningen af Danske Småøer bekræftet igennem drøftelserne i vores fælles telt på Folkemødet.

 

borgmestre1                                      publikum

Borgmesterdebat ved Michel van der Linden med
Holger Schou Rasmussen (Lolland), Uffe Jensen (Odder)  og Marcel Meijer (Samsø)