Nyt ø-barometer:Turisme og erhverv i fremgang på småøerne

Det nye Ø-barometer måler for første gang, hvordan øerne selv oplever, at det går med turisme, erhvervsliv, bosætning og politisk bevågenhed. Foto: Carsten Lundager/Færgesekretariatet

Landets småøer har talt. Det går rigtig godt, især med turismen og erhvervslivet mange steder. Og en del af fremgangen skyldes politikernes håndsrækning i form af tilskud til billigere færgebilletter og godstransport.

Det er hovedkonklusionen i en helt ny ø-panelundersøgelse - et rigtigt ø-barometer, udviklet af de kommunale ø-færgers Færgesekretariat. I undersøgelsen vurderer 19 småøers repræsentanter udviklingen lige nu, når det gælder bl.a. ø-turisme, bosætning, erhvervsliv, færgebetjening og politisk opmærksomhed.

3 af 4 øer oplever fremgang

Og ø-repræsentanterne er generelt meget positive eller positive, når de skal vurdere udviklingen på deres ø de seneste 6 måneder: 16 % sætter den som meget positiv og 58 % som positiv, mens 26 % bedømmer udviklingen som neutral eller både/og.

Det gode humør på småøerne med færgebetjening skyldes blandt andet og især fremgang i ø-turismen: 84 % er meget positive/positive. Mindst positiv er panelet, når det gælder bosætning, hvor 48 % ser vækst.

Kickstartet af billigere billetter

Formand Michel van der Linden fra Færgesekretariatet, der har bestilt undersøgelsen for løbende at undersøge, om der er målbare effekter af billigere færge billetter, siger:

”Ø-panelundersøgelsen vidner om, at vores småøer overvejende er rigtig god gænge her i 2018 både, når det gælder ø-turisme, besøgstal og erhvervsliv. Den viser også, at fremgangen mange steder er kickstartet af statens tilskud til billigere færgebilletter og godstransport, hvor de øer, der endnu ikke har fået del i tilskuddene, vurderer udviklingen mindre positivt.”

Netop statens støtte til billigere færgebilletter – efter det såkaldte landevejsprincip – er ø-panelet meget positivt stemt overfor. 74 % mener, at støtten har virket positivt/meget positivt på øen generelt. Hvad angår godstakstnedsættelserne, mener hele 95 %, at de har skabt positiv udvikling på øerne.

Helikopterblik på øerne

Tidligere i år foretog Færgesekretariatet en ø-gallupundersøgelse blandt tilfældigt valgte øboere på 6 øer. Den faldt også meget positiv ud, og igen udpegede svarpersonerne statsstøtten som vigtig årsag fremgang i øernes turisme og erhvervsudvikling.

I den nye ø-panelundersøgelse er alle danske småøer med, og svarpersonerne er mere officielle talsmænd. Respondenter, der er tættere på de politiske processer og som har helikopterblikket på i deres vurderinger.

Netop fordi den nye undersøgelse er mere ”officiel” er den udbredte positivisme overraskende, siger Daniel Kim Soren fra analysebureauet Quantic, der har lavet undersøgelsen for Færgesekretariatet

Se hele undersøgelsen – og læs, hvad øerne og bosætning, fremtidsudsigter, pressedækning og politisk bevågenhed HER.

For yderligere kontakt: Formand Michel van der Linden, Færgesekretariatet, mobil 4016 3229 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

OM Ø-BAROMETERET 2018

  • Ø-barometeret er en ny undersøgelse fra Færgesekretariatet
  • Ø-barometeret dækker 26 danske småøer med kommunalt drevet færgefart
  • Undersøgelsen blev udsendt i maj 2018 til de officielle ø-repræsentanter
  • Ø-repræsentanterne er udpeget af Sammenslutningen af Danske Småøer
  • 19 øer er med i 2018-udgaven af ø-barometeret: Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Bjørnø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Lyø, Omø, Orø, Lyø, Skarø, Strynø, Venø og Aarø.
  • Disse 7 øer har ikke svaret: Agersø, Birkholm, Baagø, Drejø, Hjortø, Nekselø og Tunø
  • Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Quantic i maj 2018

For spørgsmål kontakt: Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet, mobil 29162207 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                                                                                                   Direktør Daniel Kim Soren, Quantic, mobil 40919966 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.