Færgesekretariatet deltager på Folkemødet 2018

Færgesekretariatet deltager igen i år på Folkemødet i tæt samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer. Her er fokus på særlige ø-produkter, at skabe værdi med færgen og tilbud til turister og events. Om torsdagen er der debat med flere borgmestre fra ø-kommuner, og fredag er politikere fra Udvalget for Landdistrikter og Øer inviteret til debat. Hver dag startes naturligvis med morgen-sømands-sang.

Folkemøde 2017

Folkemødet afholdes 14.-16. juni