NY: Det Blå Danmark Vækstplan 2018

Fra: Jan Fritz Hansen
Dato: 22. januar 2018 
Til: Styregruppe
Emne: Ny vækstplan skal gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter
 
Kære Styregruppe,
  
Så blev den Blå Vækstplan offentliggjort af Regeringen. Se eventuelt via dette link til pressemeddelelsen og selve vækstplanen:
Der har ikke mindst siden efteråret, hvor formanden deltog en en politisk drøftelse med ministrene, været arbejdet på den endelige tekst i denne Blå Vækstplan.
Det er glædeligt at vores Afløserfærgeprojekt (og Færgesekretariatet som sådan) er nævnt så tydeligt både i pressemeddelelse og i rapportens aktionspunkter på side 13. Regeringen vil, som det fremgår, arbejde på at fremme denne sag. Der er ikke konkret knyttet en statslig garanti til i selve teksten, men der vil blive stillet tid og ressourcer til rådighed for at udvikle projektet. En mindre statslig garanti vil forhåbentlig blive en naturlig konklusion på, hvorledes ønsket om en god og snarlig introduktion af afløserfærgen kan opfyldes. Men der kan måske også blive tale om koordinerende assistance til forsknings-og udviklingsprojekter, som kan være med til at holde prisen for leje/drift af færgen på et fornuftigt niveau.
Det er også fint set fra den indenrigs færgesektors side, at der nu vil blive opstartet en særlig færgefører-uddannelse, hvor sejltiden kan opnås i vores færger og hvor der bliver fokus på ny teknologi, autonomi og turist/servicevenlighed.
Endelig ser Regeringen fortsat de kommunale færger som en god platform for udvikling af ny teknologi og eksport af maritime løsninger. I den forbindelse vil vi fra Færgesekretariatet søge også at opnå relevant regelsanering og administrative lettelser i samarbejde med KL, der i den afsluttende anbefaling udpeges som en af tovholderne på dette punkt.
Med venlig hilsen
Jan Fritz Hansen
Sekretariatsleder
 
FÆRGESEKRETARIATET
+45 29 16 22 07
Sendt fra min iPad