Mini undersøgelse: Ø-turister er meget tilfredse....

En undersøgelse gennemført over de sidste 12 måneder giver et fingerpeg om, at besøgende på de danske øer er så tilfredse, at et stor flertal af dem gerne vil besøge flere danske øer, og at de også vil anbefale andre at besøge de danske øer. Sekretariatets leder, Jan Fritz Hansen, er glad for tilbagemeldingerne: ”Undersøgelsen giver fingerpeg om, at øerne har meget at byde på, og at der er stort udviklingspotentiale i turistsegmentet, og det arbejde har vi allerede taget hul på.” Læs mere på side 27 i medlemsbladet om undersøgelsen samt arbejdet med at tiltrække flere mennesker til øerne.

Færgesekre mini undersøgelse Ø pas