Stærke indkøbsaftaler giver store besparelser for kommunerne

Et af de bærende fundamenter for Færgesekretariatet er at bidrage til at få stordriftsfordele i den enkelte kommunerne, og sekretariatet har netop opdateret aftalen med Hempel for 2018.

Disse aftaler har givet en stor del af medlemmerne pæne besparelser på driften i størrelsesorden flere hundrede tusinde kroner på fx redningsbåde, olieindkøb, vedligehold af flåden, etc. I en kommune har man fx sparet mere end 25% på forsikringer svarende til nogle hundrede tusinde om året. Læs mere på side 6-7 i Medlemsbladet.

Kontakt sekretariatet for oversigt over de forskellige indkøbsaftaler inkl. den opdateret aftale fra Hempel.

Færgesekr indkøbsaftaler