Blåstempling fra Statsrevisorerne

Sammen med Færgesekretariatet besøgte Statsrevisorerne tre øer i efteråret og efterfølgende konstaterede de, at tilskud til nedsættelser af færgetakster har haft en positiv effekt især på erhvervsliv og turisme og revisorerne tilføjede: ”At flere ø-kommuner kan opnå en mere effektiv, omkostningsbevidst og driftssikker færgesejlads til og fra småøerne ved i højere grad at samarbejde med andre ø-kommuner og Færgesekretariatet om fx fælles indkøb mv.” Det er glædeligt og viser, at sekretariatet og medlemmerne er på rette vej. Læs mere på side 15 i Medlemsbladet.

Færge statsrev