Afløserfærgen et skridt videre

Udkast til designforslag, finansiering og organisering er klar. Projektet sigter på levering i slutningen af 2019, og ideen indebærer – udover at sikre god betjening af øerne og være forløber for lidt mere standardisering – at det vil give de danske værfter og underleverandører et større marked end blot stykvis, individuel færgebygning. Færgesekretariatet planlægger efter årsskiftet at indkalde alle stakeholders og andre interesserede til en konference. Læs om det på side 5 i det nye medlemsblad.

Færgesekr afløserfærge