Opfølgning på Færgesekretariatets Årsmøde 4. maj. 2017 Scandic Copenhagen

Kære Medlem,
Med tak for deltagelse i og i fortsættelse af den fremsendte mail om forløbet af selve Årsmødet, vedlægges Arbejdsprogrammet 2017-18 samt Deltagerliste og Referat.
Med venlig hilsen
Jan Fritz Hansen, Sekretariatsleder

faergesekretariatets aarsmde 201705

Arbejdsprogram 2017-18

Deltagerliste

Referat