Finanslovsaftale: Billigere ø-færger - udvidelse af "Landevejsprincippet

"Den nye finanslovsaftale fra 18. november 2016 er meget positiv for de godt 20 danske kommuner med ø-færger. Færgesekretariatet vurderer, at det er nogle rigtig gode skridt i retning af at sikre fremgang for vore ø-færger og det danske ørige som sådan. Gradvis kan vi således forhåbentlig både fastholde og udvide vores flere steder store fremgang på op mod 30-40 procent allerede her i efteråret til alle årets måneder. Den vedtagne stigning på næsten 50 procent i tilskuddene i løbet af få år og dermed ekstra næsten 100 millioner kroner over blot de næste tre år vil givetvis være med til at sikre en fortsat god udvikling i de danske færgers besejling af de danske øer."
 
I dag ydes årligt lige godt 95 millioner til Landevejsprincippet og de nye beløb som fremgår af finanslovsteksten kommer således oveni:
 
Finanslovsteksten: "Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ønsker at øge den trafikale ligestilling og er derfor enige om en gradvis nedsættelse af færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øerne frem mod 2020. Forslaget bygger videre på landevejs- princippet, og med aftalen udvides skuldersæsonen før og efter den turistmæssige højsæson gradvist til hele året bortset fra højsæsonen.
 
Der afsættes derfor en ramme på 20 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018, 40 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020 og frem til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øerne. Social- og indenrigsministeren varetager udmøntningen af midlerne. Udmøntningen af mid- lerne vil ske med aftaleparterne."