Færgesekretariatets Temadag om ø-og færgeturisme, Femø, 8. september 2016

seminar artikel

Velbesøgt seminar om ø- og øfærgeturisme

Der var stor deltagelse, da Færgesekretariatet holdt seminar om ø- og ø-færgeturisme den 8. september på Femø. 55 overfartsledere, turistchefer, ø-repræsentanter, repræsentanter fra Sammenslutningen af Danske Småøer og VisitDenmark samt...

Læs hele artiklen her