Færgesekretariatet i debat

Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland. Dorthe Winther, fmd. Sammenslutningen Danske Småøer. Jan Fritz Hansen, sekretariatschef Færgesekretariatet og Reiner Burgwald, sektorformand FOA, debatterer færgernes takster, der nedsættes til august og hvordan udviklingen kan vendes. De danske småøer har blødt i mange år. Færre beboere, færre børn og færre arbejdspladser har desværre været en realitet på mange øer. Fastholdelse og tiltrækning af beboere i alle aldre, med forskellige erhverv og interesser, er vigtigt for at fastholde øerne som hele samfund. Færgeforbindelser, erhvervsmuligheder, turisme, kultur og alskens aktiviteter skal kunne gå hånd i hånd, med det der gør øerne til et unikt sted at leve. Filmen er produceret af Casablanca Film.