Opfølgning på Færgesekretariatets Årsmøde 2016

Kære Medlem,
I fortsættelse af det fremsendte notat om forløbet af selve Årsdagen vedlægges revideret arbejdsprogram med et tilhørende bilag 1 om arbejdet i Færgesekretariatets Projektgrupper. Som drøftet på mødet, må I meget gerne fortælle lidt om, hvilke af opgaverne I især synes, vi bør prioritere. Fra Sekretariatets side vil vi principielt arbejde med alle projekterne, men måske umiddelbart bruge en del af kræfterne på Fælles Indkøb, Afløser/standardfærge og fortsættelse af indsatsen omkring Rammevilkår. Jeg hører også meget gerne, om I måtte have gode forslag til flere deltagere i de enkelte Projektgrupper - enten interne eller måske nogen relevante eksterne.
Med venlig hilsen
Jan Fritz Hansen, Sekretariatsleder

 aarsmode torsdag09    aarsmode fredag05   aarsmode fredag04

 
Arbejdsprogram 2016-17
Arbejdsprogram 2016-17 Bilag 1 Færgesekretariatets Projektgrupper
Referat Årsmøde 2016