Seneste nyt: Landevejsprincippet

TIL MEDLEMMERNE

Høring over udkast til bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer.

Så kom selve Bekendtgørelsen i sideløbende høring i forhold til Lovforslaget. Ministeren har afvist at ændre i det oprindelige forslag også efter vor fælles opfølgende henvendelse. De politiske drøftelser, ser heller ikke ud til at føre til væsentlige ændringer.

Færgesekretariatet vil selvsagt udarbejde et udkast til høringssvar til selve Bekendtgørelsen og pege på nødvendigheden af enkle rapporteringsløsninger etc. Startbeløbene er som tidligere drøftet heller ikke lige store/interessante alle steder, men det kan der jo næppe gøres noget ved i denne runde.

Medlemmerne må meget gerne komme med gode forslag og bemærkninger til vort høringssvar. Færgesekretariatets høringssvar drøftes i øvrigt også nærmere i forbindelse med Årsmødet 26.-27. maj 2016

 14.06.2016: Fælles Høringssvar fra Færgesekretariatet

03.06.2016: Vedtagelse af lov om ændring i kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

18. maj 2016: Betænkning om Landevejsprincippet

Maj 2016: Høringsliste fra Socialministeriet

17.05.2016: Høringssvar fra Karen Ellemann

10.05.2016: Høringssvar til ministeriet

Maj 2016: Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster

Maj 2016: Høringsbrev