Færgesekretariatets møde med Dansk Metal 21.april 2016

 

 

Dansk metal mde B

  

Deltagerne var:
Formand Claus Jensen, Dansk Metal
Cheføkonom Thomas Søby, Dansk Metal
Borgmester Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Kommune
Formand Keld Bussborg Johansen, Færgesekretariatet
Direktør Keld Møller, Ærøfærgerne
Rektor Jens Naldal, Marstal Navigationsskole
Direktør Roar Falkenberg, Søby Værft
Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet
Sekretær Lotte Clausen Rhodes, Færgesekretariatet

 

Færgesekretariatet drøftede de følgende tre forslag, til fælles indsats, med Dansk Metal:
  • Afløser/reservefærge
  • Færgeuddannelse og rekruttering
  • Udstyr og underleverancer
 

 Sby Vrft 3B

                          

I forbindelse med besøget på Ærø var der også anledning til en rundvisning på Søby Værft. Fra venstre ses: Claus Jensen, Roar Falkenberg, Thomas Søby, Jan Fritz Hansen og Kjeld Bussborg

 

          Sby Vrft C                    Sby Vrft 1B